MAN Slovensko

Asistent sledovania pozornosti: MAN AttentionGuard

V skratke

  • Monitorovanie správania vodiča
    Včas sa rozpoznajú prvé známky nekoncentrovanosti a nadmernej únavy.
  • Optická a akustická výstraha
    Rozličné signály odporúčajú vodičovi prestávku.
  • Komunikujúce systémy
    Zohľadňujú sa údaje z kamery MAN Lane Guard System a iné relevantné údaje o vozidle.

Žiadna šanca pre nekoncentrovanosť

V rámci dopravy cestujúcich dochádza pri dlhých a monotónnych trasách na diaľniciach alebo cestách 1. triedy k únave a strate koncentrácie vodiča. MAN AttentionGuard pomáha v medziach systému minimalizovať riziko nehody tým, že rozpoznáva prvé známky nekoncentrovanosti a nadmernej únavy. Pritom využíva údaje z kamery MAN Lane Guard System, ako aj iné relevantné údaje o vozidle. Podporujeme vodiča v aktívnom predchádzaní nehodám a tým tiež pomáhame znižovať náklady na opravy a výpadky.

Inteligentná bezpečnosť na dlhých trasách

1

Keď MAN AttentionGuard rozpozná prvé známky nekoncentrovanosti a nadmernej únavy, vystríha vodiča.

2

Na displeji sa na približne 10 sekúnd zobrazí hlásenie „Odporúča sa prestávka“, okrem toho zaznie akustický signál, ako aj voliteľný haptický signál.

Viac informácií? Tadiaľto!

Kontaktujte nás

Poradenstvo? Najlepšie osobne: