MAN Slovensko

Elektronický stabilizačný program (ESP)

V skratke

  • Dynamická stabilita
    Pri kritickom priečnom zrýchlení zasiahne preventívne zníženie rýchlosti.
  • Predchádzanie nehodám
    Pri nadvihnutí kolesa na vnútornej strane zákruty sa silným brzdením zabráni prevráteniu.
  • Podpora pri nebezpečenstve
    Vyrovnávacie brzdenia podporujú vodiča v kritických jazdných situáciách.

Stabilný v každej situácii

Zabránenie nehodám znamená vždy aj skrátenie časov výpadkov, bezpečnú prepravu pasažierov na miesto určenia a neohrozenie zdravia vodiča, pasažierov ani iných účastníkov cestnej premávky. Elektronický stabilizačný program ESP (Electronic Stability Program) podporuje vodiča pri jazde v kritických jazdných situáciách, ako je vybočenie alebo hroziace prevrátenie v príliš rýchlo prechádzaných zákrutách. Vozidlo s ESP je vybavené snímačom uhla riadenia, snímačom rýchlosti stáčania a snímačom zrýchlenia.

Aktívne riešenia v nebezpečenstve

1

Ak by sa vozidlo nedotáčalo (posúvanie cez predné kolesá), vyrovná to Dynamic Stability Program (DSP) zabrzdením zadného kolesa na vnútornej strane zákruty.

2

Pretáčavosti (vybočeniu zadnej časti vozidla z dráhy) sa zabraňuje zabrzdením predného kolesa na vonkajšej strane zákruty.

3

Pred dosiahnutím kritických priečnych zrýchlení zníži preventívne Roll-Over-Prevention (ROP) rýchlosť redukciou momentu motora alebo zabrzdením.

Viac informácií? Tadiaľto!

Kontaktujte nás

Poradenstvo? Najlepšie osobne: