MAN Norge

Kamera ­ basert hastighets ­ varsler: MAN trafikk ­ skilt ­ registrering

MAN trafikkskiltregistrering

Med ett blikk

  • Tidlig varsling av fartsovertredelser
    Registrerer fartsovertredelser og advarer sjåføren.
  • Et pluss for sikkerhet
    Bistår i forebygging av ulykker og kan unngå unødvendige kostnader.

Tidlig påminnelse om sikkerhet

Slik at føreren holder oversikt i skiltskogen: Trafikkskiltregistrering registrerer skiltene på veien foran bussen ved hjelp av et kamera på frontruten og viser de gjeldende spesifikasjonene i det digitale 12-tommers førerdisplayet. Hvis for eksempel den maksimalt tillatte hastigheten overskrides, minner systemet føreren om gjeldende regler ved hjelp av en visuell og også akustisk advarsel. Toleransen for varselssignalet kan stilles inn individuelt i kjøretøymenyen – i området fra 0 til 3 km/t.

For busser med navigasjonssystemer kan systemet til og med vise forskrifter som innkjøringsforbud, høyde- og vektbegrensninger eller spesifikke farer – for eksempel som følge av kø. Dette avlaster ikke bare føreren, men kan også bidra til å forhindre ulykker.

1
Varsling på displayet

Maksimal tillatt hastighet, forbikjøringsforbud og andre begrensninger vises for føreren i displayet på kombiinstrumentet. Ved fartsoverskridelser, overtredelse av forbikjøringsforbud eller andre forskrifter blinker de tilsvarende indikatorene.

2
Akustisk signal

Dette ledsages av et akustisk signal ved fartsovertredelser og brudd på overtredelse av forbikjøringsforbud og begrensninger , som lyder én gang via høyttalerne på førerplassen.