MAN Norge

MAN styrehjelp

MAN styrehjelp hjelper sjåføren med å gjenkjenne syklister

Med ett blikk

  • Sikre passasjersiden
    Radarsensorer overvåker blindsoner og områder som er vanskelige å se.
  • Tretrinns varslingskaskade
    Optiske varsler avhengig av hvor akutt førerens inngripen er.
  • Forebygging av farlige situasjoner
    Føreren kan reagere i god tid på mulige kollisjoner – for eksempel med fotgjengere eller syklister.

Ser mye mer enn to øyne

Selv om man er svært oppmerksom, er to øyne alene noen ganger ikke nok til å holde full oversikt i stor bytrafikk – spesielt i kritiske situasjoner som å svinge. I disse tilfellene kan MAN styrehjelp aktivt hjelpe føreren med å gjenkjenne svakere trafikanter som fotgjengere eller syklister. Radarsensorer som er integrert i høyre sidevegg, registrerer treffsikkert objekter innenfor en radius på nesten 180° på den dårlig synlige passasjersiden. Hvis det er fare for kollisjon, varsler systemet pålitelig føreren i en tre-trinns kaskade så snart hastigheten er under 30 km/t.

1
Trinn 1

Hvis det er en gjenstand i bevegelse i varselområdet, varsler en lysende LED-modul på A-stolpen føreren om situasjonen, f.eks. når svakere trafikanter nærmer seg blindsonen.

2
Trinn 2

Hvis det videre bevegelsesforløpet antyder en kollisjon, utløses ytterligere varselnivåer på A-stolpen avhengig av hvor akutt det er. Trinn 2: Alle tre LED-modulene lyser.

3
Trinn 3

Hvis sjåføren trenger å gripe inn umiddelbart for å forhindre en kollisjon, oppstår trinn 3: Alle tre LED-lysene vil blinke, ledsaget av et akustisk signal.