MAN Norge

Cyber Security Mistenkelig tilfelle

Dersom du skulle ha grunn til å tro at det har skjedd en cybersikkerhetshendelse i forbindelse med kjøretøyet ditt, ber vi deg ta kontakt med oss, oppgi kjøretøyet som er berørt av hendelsen, og konkretisere saksforholdet så nøyaktig som mulig (tid, sted, konsekvenser) samt sende en beskrivelse av de faktiske forholdene eller observasjonene til cs-incident@man.eu .

Cybersikkerhetshendelser omfatter vanligvis cybersikkerhetstrusler som overtagelse, deaktivering og endring av kjøretøy og/eller kjørefunksjoner, videreformidling av personopplysninger uten ditt samtykke eller bruk av falske opplysninger og uønsket aktivering av kostnadsbelagte funksjoner.

Kontakt oss helst på tysk eller engelsk.