MAN Norge

GPS-støttet cruisecontrol: MAN EfficientCruise

Med ett blikk

  • Forutseende kjøring
    Den GPS-støttede cruisekontrollen EfficientCruise registrerer strekningen opptil tre kilometer på forhånd.
  • Økt drivstoffbesparelse
    Kjørenivå og hastighet justeres automatisk for en økonomisk kjørestil.
  • Merverdi for sjåfør og miljø
    Inngripen av cruisekontrollen øker komfortfaktoren for sjåføren og støtter en forbruksorientert kjørestil.

Forutseende sparing

Den nye generasjonen EfficientCruise tillater nå enda mer forutseende kjøring: Den GPS-støttede cruisekontrollen registrerer strekningens forløp med stigninger og helninger opptil tre kilometer i forveien, og kan alltid justere kjørenivå og hastighet for en økonomisk kjørestil. Takket være innovativ teknologi styres nå rulling intelligent via GPS-forhåndsvisning. Her har vi nok en gang tydelig utvidet potensialet for drivstoffbesparelse.

Den intelligente kombinasjonen av MAN EfficientCruise og EfficientRoll avlaster føreren slik at han kan konsentrere seg fullt ut om sin kjøreoppgave.

Merverdi for sjåfør og miljø

1
Stille inn ønsket hastighet

Føreren velger ønsket hastighet og stiller inn et av de fire trinnene til mulig hastighetstoleranse (ECO Level I - IIII). Level I er det minste avviket fra satt hastighet, Level IIII det største. Sistnevnte gir maksimal drivstoffbesparelse og er ideell for lite trafikk på motorveier og landeveier.

2
Intelligent rulling

Rulling styres intelligent via GPS-forhåndsvisning. Selv med en svak helning skifter girkassen automatisk til nøytralstilling "N". På denne måten blir svingen tatt med, og kjøretøyet mister ikke så fort hastighet som når et gir er lagt inn. I kombinasjon med EfficientRoll kan man spare enda mer drivstoff enn før.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Kontakt oss

Rådgivning? Helst personlig: