MAN Norge

Nødbremsassistent (EBA)

Med ett blikk

  • Aktiv varselmelding
    Radarsensorer oppdager farlige situasjoner i god tid, advarer sjåføren og utløser nødbremsing i en nødssituasjon.
  • Optisk varslingssystem
    Ved en nødbremsing aktiveres et nødbremsesignal i tillegg til bremselysene.

Omfattende varslingskonsept

Den nye generasjon nødbremsassistent (EBA) gjør MAN-kjøretøy enda sikrere og reduserer ulykkesrisikoen betraktelig. Nødbremsassistenten gjenkjenner nødbremsesituasjoner og varsler føreren i tide. Hvis sjåføren ikke reagerer, startes en nødbremsing. I dette tilfellet aktiveres nødbremsesignalet ESS (Emergency Stopping Signal) i tillegg til bremselysene – varselblinklysene signaliserer nødsituasjonen til andre trafikanter og reduserer dermed risikoen for en påkjørsel.

Intelligent kombinasjon av radarsensor og kamera

1
Hurtig reaksjon i tilfelle fare

Nødbremseassistenten EBA (Emergency Brake Assist) kombinerer informasjon fra radarsensoren i kjøretøyfronten med informasjon fra kameraet i frontruten. I tilfelle en faresituasjon kan systemet reagere raskt og i en nødsituasjon utløse en nødbremsing på et tidlig stadium.

2
Varsling av andre trafikanter

Ved en nødbremsing aktiveres i tillegg til bremselysene også nødbremssignalet ESS (Emergency Stopping Signal) – varselblinklysene signaliserer nødssituasjonen til andre trafikanter med økt blinkefrekvens og reduserer dermed risikoen for påkjørsel.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Kontakt oss

Rådgivning? Helst personlig: