MAN Norge

Økt sikkerhet i veitrafikken med MAN assistansesystemer

Innovative & effektive systemer – Hjelp i enhver situasjon

Cruise control
Adaptiv cruisecontrol (ACC)
 • Overvåking og regulering av avstanden til forankjørende trafikk
 • Tilpassing av hastighet
 • Aktiv hjelp under kjøring
Mer
GPS-støttet cruisecontrol: MAN EfficientCruise
 • Forutseende kjøring: Registrerer topografien til ruten på forhånd
 • Økte drivstoffbesparelser ved å tilpasse kjørestilen og sjaltestrategien
Mer
MAN køassistent
 • Styrer kjøring, bremser og styring selvstendig
 • Holder avstanden til kjøretøyet foran og kjørefeltet i kø og saktegående trafikk
 • Bremser til stillstand når det er nødvendig og starter igjen etter korte stopp
Mer
Oppmerksomhetsassistent
Oppmerksomhetsvarsler MAN AttentionGuard
 • Overvåking av kjøreatferd
 • Visuell og akustisk advarsel i tilfelle merkbare endringer i styringsadferd
 • Samhandler med andre assistansesystemer
Mer
Digitalt speilkamerasystem: MAN OptiView
 • Digitale utvendige kameraer erstatter speilarmene
 • Utvidet synsfelt med betydelig redusert blindsone
 • Skjermene tilpasser seg automatisk lysstyrken i omgivelsene
Mer
MAN trafikkskiltregistrering
 • Registrerer pålitelig gjeldende spesifikasjoner
 • Varsler føreren bl.a. ved hastighetsoverskridelse
 • Bidrar til å øke sikkerheten og avlaste føreren
Mer
MAN filskiftassistent
 • Overvåker områdene til venstre og høyre for din buss
 • Varsler om farlige situasjoner ved skifte av kjørefelt
 • 3-trinns varsling ved LED-moduler i A-stolpene
Mer
Bremseassistanse
Elektronisk bremsekontroll
 • Stabilitet og styreevne ved nødbremsing
 • Ingen avbrudd på kjøretøyet ved tap av trekkraft
 • Holder konstant hastighet ved kjøring i nedoverbakke
Mer
Nødbremsassistent (EBA)
 • Varsler sjåføren i nødbremsesituasjoner
 • Stanser kjøretøyet egenhendig i farlige situasjoner
 • Advarer etterfølgende trafikk ved hjelp av nødbremsblinking
Mer
Styring- og hjelpestyring
Elektronisk stabilitetskontroll
 • Dynamisk stabilitet i kritiske kjøresituasjoner
 • Forhindrer at kjøretøyet velter
 • Støtte i tilfelle fare fra overstyring eller understyring
Mer
Feltholdeassistent LKA (LDW)
 • Førerstøtte for å sikre at kjørefeltet holdes
 • Adaptiv varselsfilosofi
Mer
MAN filreturassistent
 • Førerstøtte for å sikre at kjørefeltet holdes
 • Advarer mot utilsiktet avkjøring fra kjørefelt
 • Styrer kjøretøyet aktivt tilbake i kjørefeltet
Mer
MAN styrehjelp
 • Overvåke områder som er vanskelige å se på passasjersiden
 • Varsler om farlige situasjoner ved svinging
 • 3-trinns varsel ved en LED-stripe i A-stolpen
Mer

MAN assistansesystemer – med sikkerhet mot målet

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: