MAN Norge

Feltholde ­ assistent (LDW)

Med ett blikk

  • Presis kjørefeltdeteksjon
    Ved utilsiktet overkjøring av en kjørefeltmarkering, høres et akustisk signal.
  • Adaptiv varselsfilosofi
    Systemet stiller seg automatisk om, avhengig av om man kjører i land med venstre- eller høyrekjøring.

Som om det var trukket en tråd

Bedre sikkerhet ved kjøring i tettbygde strøk takket være enda mer nøyaktig feltdeteksjon: Med den nyeste kamerateknologien overvåker Lane Guard-systemet (LGS) at man holder seg i kjørefeltet mer pålitelig enn noen gang før. Hvis bussen bryter en kjørefeltmarkering uten at blinklyset er slått på, varsler Lane Guard-systemet føreren med et entydig akustisk signal og bidrar på denne måten til å minke faren for ulykker.

Oversikt over Lane Guard-systemet

1

Hvis bussen krysser en kjørefeltmarkering uten å aktivere blinklyset, advares sjåføren av et tydelig akustisk signal.

2

Assistansesystemet aktiveres automatisk fra en hastighet på 60 km/t og tar også hensyn til at mange sjåfører av nyttekjøretøy gjerne kjører sikkerhetsorientert på utsiden av kjørefeltet og advarer senere på denne kjøretøysiden.

3

Systemet stiller seg automatisk om, avhengig av om man kjører i land med venstre- eller høyrekjøring. Dette gir føreren en adaptiv varslingsfilosofi.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Kontakt oss

Rådgivning? Helst personlig: