MAN Norge

MAN fil ­ skiftassistent

Animasjon av MAN filskiftassistent

Med ett blikk

  • Overvåking av sideområdene
    Radarsensorer overvåker kjørefeltene til venstre og høyre for din buss.
  • Trygghet ved skifte av kjørefelt
    Systemet varsler føreren visuelt og akustisk om farlige situasjoner ved skifte av kjørefelt.

Overvåking med sikt langt frem

MAN filskiftassistent skaper trygghet og gjør det enklere å manøvrere fra det ene kjørefeltet til det andre – også i tett trafikk. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke sideområdene til venstre og høyre for ditt kjøretøy i hastigheter fra 50 km/t og oppover, slik at skifte av kjørefelt kan skje på en trygg måte. Rekkevidden er ca. 8 meter forover, ca. 80 meter bakover og ca. 4,5 meter til siden, med en radius på ca. 180°. Hvis sensorene oppdager en farlig situasjon ved innledning til skifte av kjørefelt, varsles føreren i en tretrinns kaskade – og risikoen for kollisjon med andre trafikanter reduseres betydelig.

1
Trinn 1

Hvis MAN filskiftassistenten registrerer et bevegelig objekt i høyre varslingsområde, blir føreren gjort oppmerksom på situasjonen ved hjelp av en lysende LED-modul på A-stolpen. På denne måten kan han estimere når han trygt kan slå på blinklyset for å skifte kjørefelt.

2
Trinn 2

Hvis det videre bevegelsesforløpet antyder en kollisjon, utløses ytterligere varselnivåer på A-stolpen avhengig av hvor akutt det er. Trinn 2: Alle tre LED-modulene på den tilsvarende siden indikerer faren.

3
Trinn 3

Hvis føreren må gripe inn umiddelbart for å forhindre kollisjon, oppstår trinn 3: Alle tre aktuelle LED-lysene blinker, ledsaget av et akustisk signal.