MAN Norge

Utslippsreglementet WLTP

Testmetoden NEDC (New European Driving Cycle), som har vært gjeldende hittil, avløses av testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Fordelene med denne målemetoden er bedre sammenlignbarhet som følge av enhetlige kjøreprofiler og måleprosedyrer. Utover dette har teststrukturen i WLTP som mål å vise betraktelig mer realistiske forbruks- og utslippsverdier.


Vi har laget en kort sammenfatning av den viktigste informasjonen:


MAN TGE WLTP vekt og godkjenning

1. Hvilke MAN TGE-modeller berøres av WLTP?

WLTP berører kun kjøretøy med en referansevekt på under 2610 kg, som homologeres i den såkalte Light-Duty-prosedyren. I denne prosedyren plasseres det komplette kjøretøyet på en rullende landevei.

Tyngre kjøretøy er for tiden ikke berørt. De homologeres i Heavy-Duty-prosedyren hvor det kun er motoren som kontrolleres på testbenk.

2. Fra hvilket tidspunkt er MAN TGE-modellene berørt av WLTP?

Fra 1. september 2018 må alle nye personbiler godkjennes i henhold til WLTP. Når det gjelder MAN TGE, er det i første omgang kun stasjonsvognen som berøres, ettersom den er godkjent som personbil (M1). Fra 1. september 2019 må alle MAN TGE-modeller godkjennes i henhold til WLTP.

Alle varianter av MAN TGE fra modellår 2020 homologeres i henhold til WLTP, og dermed kan de også godkjennes etter 1. september 2019.

Kjøretøy som er godkjent før 1. september 2019, er ikke berørt av WLTP.

MAN TGE WLTP ved påbyggs- og tilleggsløsninger

3. I hvilken grad er påbygg og tillegg berørt av WLTP?

Påbyggs- og tilleggsløsninger fra fabrikken (fra MAN)

Ved påbygg og tillegg fra fabrikken (fra MAN) gjelder godkjenningsplikten i henhold til WLTP for kjøretøy fra modellår 2020. Din MAN-partner gir deg gjerne informasjon om de nye CO2-verdiene for ditt kjøretøy med påbygg.

Påbygg og tillegg fra ekstern leverandør

Når det gjelder påbygg som monteres på ditt understell etter utlevering fra fabrikken, men før første gangs registrering, vil enten den ansvarlige MAN-forhandleren eller produsenten av påbygget beregne CO2-verdiene med et kalkuleringsverktøy som stilles til rådighet av MAN.

Innen 1. september 2019 kan kjøretøy som er homologert i henhold til NEDC, fortsatt godkjennes uten problemer, og de berøres ikke av omstillingen. Etter 1. september 2019 kan kjøretøy som er homologert i henhold til NEDC, kun godkjennes ved at det søkes om unntaksgodkjenning.