MAN Norge

MAN køassistent: MAN Traffic Jam Assist

MAN køassistent: MAN Traffic Jam Assist

Med ett blikk

  • Mindre tretthet under kjøring i tung trafikk og kø
    Køassistenten holder turbussen på plass i kjørefeltet i nødvendig avstand fra kjøretøyet foran.
  • Unngår påkjørsler bakfra og reduserer risikoen for kollisjoner
    På motorveier styrer køassistenten egenhendig drivlinje, bremser og styring.
  • Praktisk betjening via assistentmenyen
    All relevant informasjon kan hentes frem via displayet i det digitale førerdisplayet ved hjelp av menystyringen via multifunksjonsrattet.

Avslappet gjennom køen

Køsituasjoner kan være slitsomme, spesielt over lengre avstander, men krever samtidig sjåførens fulle oppmerksomhet. MAN køassistenten overtar den kontinuerlige kjøretøyveiledningen i køer og saktegående trafikk på egnede strekninger. Systemet bremser til stillstand bak et stoppende kjøretøy og starter opp igjen av seg selv under korte stopp. På denne måten fører den turbussen trygt gjennom hver kø med myke rattinngrep. På denne måten avlaster assistenten føreren og bidrar til økt sikkerhet i stop-and-go-trafikk.

1
Oppdager trafikken fremover

Ved hjelp av en sensor montert foran på kjøretøyet og et kamera plassert bak frontruten, overvåker systemet kjørefeltet foran, inkludert trafikken foran. Den kan aktiveres opp til en hastighet på 40 km/t og kan forbli aktiv opp til maksimalt 60 km/t.

2
Stoppe og starte

Hvis det er kø eller saktegående trafikk, styrer MAN køassistenten egenhendig drivverket og bremsene. På denne måten opprettholder systemet avstanden til kjøretøyet foran til det stopper opp. Hvis trafikken fortsetter en kort periode, starter kjøretøyet også opp igjen av seg selv.

3
Holder kjørefeltet

I tillegg opprettholder køassistenten kjørefeltet på en pålitelig måte ved hjelp av forsiktige rattinngrep og ved å orientere seg etter kjørefeltmarkeringene. Disse myke korreksjonene muliggjøres av det aktive styringssystemet MAN Comfort Steering.