MAN Norge

MAN fil ­ re ­ tur ­ assistent

MAN filreturassistent

Med ett blikk

  • Sikker overholdelse av kjørefeltet
    Varsler akustisk, haptisk og visuelt hvis kjørefeltet utilsiktet forlates.
  • Altivt inngrep
    Styrer bussen aktivt tilbake i kjørefeltet og hjelper til med å avlaste sjåføren.
  • Økning av aktiv sikkerhet
    Spesielt ved ensformige veistrekninger.

Skånsomt tilbake på rett spor

Støtter aktivt føreren i å holde seg i kjørefeltet: Ekstrautstyret MAN filreturassistent (LRA) overvåker ikke bare retningsstabiliteten basert på kjørefeltmarkeringene, men styrer også turbussen aktivt og skånsomt tilbake i riktig kjørefelt – før det oppstår en farlig situasjon. Det intelligente systemet avlaster dermed føreren og kan bidra til å betraktelig redusere risikoen for ulykker forårsaket av utilsiktet å forlate veien.

1
Kombinasjon av tre systemer

Filreturassistenten støtter også sjåføren i å holde kjørefeltet ved å aktivt styre tilbake i kjørefeltet. Systemet kombinerer funksjonen til filreturassistenten med det elektronisk styrte styringssystemet MAN Comfort Steering.

Fra en hastighet på 60 km/t overvåker den kontinuerlig venstre- og høyrefeltmarkeringene ved hjelp av et kamera bak frontruten – og overvåker dermed at kjørefeltet holdes. På denne måten øker filreturassistenten aktiv sikkerhet på monotone motorveistrekninger og bidrar til å forhindre ulykker.

2
Aktiv styring tilbake

Hvis kjøretøyet truer med å forlate det angitte kjørefeltet uten at blinklyset er aktivert, varsler systemet føreren akustisk eller haptisk. I tillegg gis det visuelle signaler gjennom opplyste markeringer på det 12-tommers digitale displayet. Hvis føreren ikke reagerer, griper styringssystemet MAN Comfort Steering forsiktig inn og styrer turbussen egenhendig tilbake i kjørefeltet.

På denne måten tar systemet på en pålitelig måte hensyn til mulige hindringer gjennom ytterligere behandling av radarbaserte data. Føreren kan når som helst overstyre det korrigerende styremomentet.