MAN Sverige

Kamera­baserad hastighets­varnare: MAN-trafik­skylts­identifiering

MAN trafikskyltsidentifiering

Översikt

  • Snabb varning vid hastighetsöverträdelser
    Detekterar hastighetsöverträdelser och varnar föraren.
  • Extra säkerhet
    Hjälper till att förebygga olyckor och kan undvika onödiga kostnader.

Tidig påminnelse om säkerhet

Så att föraren kan hålla ögonen på vägen istället för på alla skyltar: Trafikskyltsidentifieringen uppfattar skyltningen på rutten framför bussen med hjälp av en kamera på vindrutan och visar tillförlitligt de aktuella specifikationerna på 12-tums förardisplayen. Om till exempel den tillåtna maxhastigheten överskrids påminner systemet föraren om gällande regler med en visuell och akustisk varning. Toleransen för varningssignalen kan ställas in individuellt i fordonsmenyn – inom området för en korsning från 0 till 3 km/h.

När det gäller turistbussar med navigationssystem, kan systemet till och med visa bestämmelser såsom tillträdesförbud, höjd- och viktbegränsningar eller specifika faror, som t.ex. de som orsakas av trafikstockningar. Det avlastar inte bara föraren utan kan också bidra till att förebygga olyckor.

1
Varning på displayen

Hastighetsbegränsningar, förbud mot omkörning och andra restriktioner visas för föraren på kombinationsinstrumentets display. När du överskrider hastighetsbegränsningar, gör överträdelser mot förbud mot omkörning eller andra föreskrifter blinkar de motsvarande displayerna.

2
Akustisk signal

Detta åtföljs vid fortkörningar och lagöverträdelser av förbud mot omkörning med en akustisk signal som ljuder en gång via högtalarna på förararbetsplatsen.