MAN Sverige

Avstånds reglerad farthållare (Adaptive Cruise Control)

Översikt

  • Övervakning av avståndet
    Radarsensorerna detekterar avståndet och den relativa hastigheten för framförvarande fordon.
  • Anpassning av hastigheten
    Hastighet, acceleration och inbromsning av fordonet justeras aktivt så att avståndet till det framförvarande fordonet bibehålls.
  • Aktiv hjälp under körningen
    Styrenheten räknar ut den bästa strategin för närmande och styr även motormomentet och bromsstyrsystemet.

Ett säkert system i särklass

Körhastigheten underskattas lätt, och avståndet till framförvarande fordon överskattas lätt. Adaptive Cruise Control är kapabel att anpassa såväl körhastigheten som avståndet till fordonet framför på egen hand inom ramen för de inmatade förinställningarna. Den kan användas från och med en körhastighet på 25 km/h.

Aktiv avståndsreglering

1
Avståndsanalys

Radarsensorn har ungefär 150 meters räckvidd och analyserar avståndet och den relativa hastigheten för framförvarande fordon på den egna körbanan.

2
Strategi för närmande

Styrenheten räknar ut den bästa strategin för närmande utifrån sensordatan, den egna hastigheten och förarreaktionerna och styr motormomentet, den kontinuerliga bromsen och driftbromsen.

3
Hastighetsreglering

Hastighet, acceleration och inbromsning av fordonet justeras aktivt så att avståndet till det framförvarande fordonet bibehålls.

Mer information? Den här vägen!

Kontakta oss

Rådgivning? Helst personligen: