MAN Sverige

MAN svängningshjälp

MAN svängningshjälp hjälper föraren att känna igen cyklister

Översikt

  • Säkring på passagerarsidan
    Radarsensorer övervakar döda vinklar och områden som är svåra att se.
  • Trestegsvarningskaskad
    Visuella signaler varnar efter hur brådskande ett ingripande från föraren är.
  • Förebygga risksituationer
    Föraren kan i god tid reagera på en hotande kollisioner – till exempel med fotgängare och cyklist.

Ser mer än två ögon

Trots största vaksamhet räcker det ibland inte med enbart ett par ögon för att ha full koll i tät stadstrafik – särskilt i kritiska situationer såsom svängningar. För dessa situationer erbjuder MAN svängningshjälp föraren ett aktivt stöd för att känna igen utsatta trafikanter såsom fotgängare eller cyklister. Radarsensorer som är integrerade i den högra sidoväggen upptäcker objekt i en radie av nästan 180° vid passagerarsidan där föraren kan ha svårt att se. Om det finns risk för en kollision varnar systemet föraren i en trestegskaskad, så snart hastigheten är mindre än 30 km/h.

1
Nivå 1

Om det finns ett rörligt föremål i varningsområdet gör en upplyst LED-modul på A-stolpen föraren uppmärksam på situationen, t.ex. när utsatta trafikanter närmar sig från den döda vinkeln.

2
Nivå 2

Om det förutsedda rörelseförloppet förmodar en kollision löses ytterligare varningsnivåer på A-stolpen ut allt efter prioritet. Nivå 2: Alla tre LED-moduler lyser.

3
Nivå 3

Om ett omedelbart ingripande av föraren krävs för att förhindra en kollision börjar nivå 3: Alla tre LED-lampor blinkar samtidigt som en ljudsignal.