MAN Sverige

Varnare ­för körfältsbyte (LDW)

Översikt

  • Precis körfältsidentifiering
    Vid oavsiktlig överkörning av en körfältsmarkering ljuder en akustisk signal.
  • Adaptiv varningsfilosofi
    Systemet justeras automatiskt i länder med höger- och vänstertrafik.

Som dragen på en tråd

Större säkerhet i trafiken genom ännu en mer precis körfältsidentifiering: Med den senaste kamerateknologin övervakar filhållningsassistenten (Lane Departure Warning) att fordonet hålls inom körfältet mer tillförlitligt än någonsin tidigare. Om bussen kör över en körfältsmarkering utan att föraren blinkar, varnar körfältsövervakningssystemet föraren genom en tydlig ljudsignal och hjälper på så sätt till att minimera risken för olycka.

Filhållningssystemet i överblick

1

Om bussen kör över en körfältsmarkering utan att föraren blinkar, varnas föraren genom en tydlig akustisk signal.

2

Assistanssystemet aktiveras från och med en hastighet på 60 km/h automatiskt och tar även hänsyn till att många bilister säkerhetsmässigt gärna kör på körbanans yttersida och varnar senare på denna fordonssida.

3

Systemet justeras automatiskt i länder med höger- och vänstertrafik. Därmed drar föraren fördel av en adaptiv varningsfilosofi.

Mer information? Den här vägen!

Kontakta oss

Rådgivning? Helst personligen: