MAN Sverige

Ökad säkerhet i trafiken med MAN assistanssystemen

Innovativa & effektiva system– hjälp i varje situation

Farthållare
Avståndsreglerad farthållare (ACC)
 • Övervakning och reglering av avståndet till framförvarande trafik
 • Anpassning av hastigheten
 • Aktiv hjälp under körningen
Mer
GPS-stödd farthållare: MAN EfficientCruise
 • Förutseende körning: Registrerar i förväg sträckans topografi
 • Ökad bränslebesparing genom anpassning av körstilen och växelstrategin
Mer
MAN köassistent
 • Styr självständigt driv, broms och styrning
 • Håller avståndet till framförvarande fordon och håller sig inom körfältet vid köbildning och långsamtgående trafik
 • Bromsar vid behov till stillastående och startar själv vid korta stopp
Mer
Uppmärksamhetsassistans
Utan uppmärksamhetsvarnare MAN AttentionGuard
 • Övervakning av köregenskapen
 • Optisk och akustisk varning vid tillfälliga förändringar i styrbeteendet
 • Interagerar med andra assistanssystem
Mer
Digitalt spegelkamerasystem: MAN OptiView
 • Digitala externa kameror ersätter spegelarmarna
 • Utökat synfält med avsevärt där den döda vinkeln avsevärt har reducerats
 • Displayvyerna anpassar sig automatiskt till den omgivande ljusstyrkan
Mer
MAN trafikskyltsidentifiering
 • Känner tillförlitligt igen aktuella specifikationer
 • Varnar föraren bl.a. när hastighetsgränsen överskrids
 • Hjälper till att öka säkerheten och avlastar föraren
Mer
MAN körfältsbyteshjälp
 • Övervakar områdena till vänster och höger bredvid din buss
 • Varnar för farliga situationer vid körfältsbyte
 • 3-stegs varning genom LED-modul i A-stolparna
Mer
Bromsstöd
Ekonomisk bromsstyrning
 • Stabilitet och styrförmåga vid nödbromsningar
 • Fordonet går inte sönder vid förlust av dragkraft
 • Konstant bibehållande av en hastighet i nedförsbackar
Mer
Nödbromsassistanssystem (EBA)
 • Varnar föraren i nödbromssituationer
 • Stoppar självständigt fordonet vid fara
 • Varnar bakomvarande trafik med hjälp av varningsblinkers
Mer
Styrning & servostyrning
Elektroniskt stabilitetskontroll
 • Dynamisk stabilitet vid kritiska körsituationer
 • Förhindrar att fordonet välter
 • Stöd vid fara genom överstyrning eller understyrning
Mer
Varnare för körfältsbyte (LDW)
 • Förarstöd för säker filhållning
 • Adaptiv varningsfilosofi
Mer
MAN-körfältåtergångsassistans
 • Förarstöd för säker filhållning
 • Varnar vid oavsiktlig lämning av körfältet
 • Styr aktiv tillbaka fordonet till körfältet
Mer
MAN svängningshjälp
 • Övervakar områden som är svåra att se på passagerarsidan
 • Varnar för farliga situationer vid svängning
 • 3-stegs varning med hjälp av a LED-ljuslist i A-stolpen
Mer

MAN-assistanssystem – med säkerhet till destinationen

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: