MAN Sverige

Ökad säkerhet i trafiken med MAN assistanssystemen

Innovativa & effektiva system– hjälp i varje situation

Farthållare
Avståndsreglerad farthållare (ACC)
 • Övervakning och reglering av avståndet till framförvarande trafik
 • Anpassning av hastigheten
 • Aktiv hjälp under körningen
Mer
GPS-stödd farthållare: MAN EfficientCruise
 • Förutseende körning: Registrerar i förväg sträckans topografi
 • Ökad bränslebesparing genom anpassning av körstilen och växelstrategin
Mer
Uppmärksamhetsassistans
Utan uppmärksamhetsvarnare MAN AttentionGuard
 • Övervakning av köregenskapen
 • Optisk och akustisk varning vid tillfälliga förändringar i styrbeteendet
 • Interagerar med andra assistanssystem
Mer
Bromsstöd
Ekonomisk bromsstyrning
 • Stabilitet och styrförmåga vid nödbromsningar
 • Fordonet går inte sönder vid förlust av dragkraft
 • Konstant bibehållande av en hastighet i nedförsbackar
Mer
Nödbromsassistanssystem (EBA)
 • Varnar föraren i nödbromssituationer
 • Stoppar självständigt fordonet vid fara
 • Varnar bakomvarande trafik med hjälp av varningsblinkers
Mer
Styrning & servostyrning
Elektroniskt stabilitetskontroll
 • Dynamisk stabilitet vid kritiska körsituationer
 • Förhindrar att fordonet välter
 • Stöd vid fara genom överstyrning eller understyrning
Mer
Lane Guard System (LGS)
 • Förarstöd för säker filhållning
 • Adaptiv varningsfilosofi
Mer

MAN-assistanssystem – med säkerhet till destinationen

Har du några frågor?

Rådgivning? Helst personligen: