MAN Sverige

Elektroniskt stabilitets program (ESP)

Översikt

  • Dynamisk stabilitet
    Vid kritisk tväracceleration griper en förebyggande hastighetsminskning in.
  • Undvika olyckor
    Vid upplyftning av ett hjulet på insidan i kurvan förhindras vältning pga. kraftig inbromsning.
  • Stöd vid fara
    Kompensationsbromsning hjälper föraren under kritiska körförhållanden.

Stabil i alla situationer

Att undvika olyckor innebär också att minska driftstopp, att kunna medföra passagerare säkert till sin destination och inte utsätta föraren, passagerarna eller andra trafikanter för fara eller ohälsa. Det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP (Electronic Stability Program) hjälper föraren i kritiska situationer, t.ex. vid bromsning eller vältrisk i snabba kurvor. Ett fordon försett med ESP utrustat med en styrvinkel-, girvinkelhastighets- och accelerationsmätare.

Aktiva lösningar vid fara

1

Om fordonet skulle understyras (skjutning över framhjulen) utjämnar Dynamiskt stabilitetsprogram (DSP) detta genom inbromsning av hjulet på insidan i kurvan.

2

En överstyrning (utbrytning av bakre delen) undviks genom inbromsning av det yttre framhjulet i kurvan.

3

Innan en kritisk tväracceleration uppnås minskar Roll Over Prevention (ROP) hastigheten i förebyggande syfte genom att minska motormomentet eller inbromsning.

Mer information? Den här vägen!

Kontakta oss

Rådgivning? Helst personligen: