MAN Sverige

Uppmärksamhets varnare: MAN AttentionGuard

Översikt

  • Övervakning av körbeteendet
    Tidiga tecken på bristande koncentration och trötthet detekteras i god tid.
  • Visuell och akustisk varning
    Olika signaler rekommenderar föraren att ta en paus.
  • Interagerande system
    Hänsyn tas till kameradatan på MAN Lane Guard System och andra relevanta fordonsdata.

Ingen risk för bristande koncentration

I resetrafik kan föraren bli trött och mista koncentrationen på långa och monotona motor- eller landsvägssträckor. Inom systemgränserna hjälper MAN AttentionGuard till att minimera risken för olyckor genom att känna igen de första tecknen på brist på koncentration och trötthet i ett tidigt skede. Därvid använder den kameradatan på MAN Lane Guard System och andra relevanta fordonsdata. Vi stöder därmed föraren att aktivt undvika olyckor och hjälper också till att minska reparationskostnader och driftstoppstider.

Intelligent säkerhet vid långa körningar

1

Så snart som MAN AttentionGuard detekterar första tecken på koncentrationsbrist eller trötthet varnas föraren.

2

På displayen visas meddelandet ”Ta en rast” i ca tio sekunder. Dessutom hörs en ljudsignal och som tillval finns även en haptisk signal.

Mer information? Den här vägen!

Kontakta oss

Rådgivning? Helst personligen: