MAN Sverige

Nödbromsassistanssystem (EBA)

Översikt

  • Aktivt varningsmeddelande
    Radarsensorer detekterar farliga situationer i god tid, varnar föraren och löser ut nödbromsning i en nödsituation.
  • Optiskt varningssystem
    Vid en nödbromsning aktiveras även en nödbromsningssignal förutom bromsljusen.

Omfattande varningskoncept

Den nya generationen av nödbromsassistenten (EBA) gör MAN fordon ännu säkrare och minskar risken för olyckor på vägarna. Nödbromsassistenten detekterar nödbromssituationer och varnar föraren i god tid. Vid utebliven reaktion från föraren inleds en nödbromsning. I detta fall aktiveras även nödbromsningssignalen ESS (Emergency Stopping Signal), förutom bromsljusen. Varningsblinkersarna indikerar för de andra trafikanterna att det föreligger en nödsituation, vilket minskar risken för en påkörningsolycka.

Intelligent kombination av radarsensor och kamera

1
Snabb reaktion vid fara

Nödbromsassistenten EBA (Emergency Brake Assist) kombinerar information från en radargivare i fordonsfronten med en kamera i vindrutan. I händelse av en risksituation kan systemet reagera snabbt och i god tid lösa ut en nödbromsning i en nödsituation.

2
Varnar andra trafikanter

Vid en nödbromsning aktiveras även nödbromsningssignalen ESS (Emergency Stopping Signal), förutom bromsljusen. Varningsblinkersarna indikerar för de övriga trafikanterna att det föreligger en nödsituation genom ökad blinkhastighet och kan på så sätt minska risken för en påkörningsolycka.

Mer information? Den här vägen!

Kontakta oss

Rådgivning? Helst personligen: