MAN Sverige

MAN köassistent: MAN Traffic Jam Assist

MAN köassistent: MAN Traffic Jam Assist

Översikt

  • Icke uttröttande körning vid tät trafik och bilkö
    Köassistenten håller turistbussen inom körfältet och på nödvändigt avstånd till framförvarande fordon.
  • Förhindrar alltför korta avstånd till framförvarande fordon och minskar risken för kollision
    På motorvägar styr köassistenten självständigt drivlinan, bromsen och styrningen.
  • Bekväm manövrering via assistansmenyn
    All relevant information kan hämtas via vyn på den digitala förardisplayen med hjälp av menykontrollen via multifunktionsratten.

Avslappnat genom trafikstockningen

Trafikstockningar kan vara tröttsamma, särskilt över längre sträckor, men de kräver också förarens fulla uppmärksamhet. MAN köassistent tar över den kontinuerlig fordonsstyrningen vid trafikstockningar och långsam trafik på lämpliga sträckor. Systemet bromsar till stillastående bakom ett inbromsande fordon och kör iväg igen självständigt efter kortvariga stopp. På så sätt styr den turistbussen kontinuerligt och bekvämt med mjuka styringrepp genom varje bilkö. Assistenten avlastar på så sätt föraren och ger stöd för mer säkerhet i trafik med täta stopp och starter.

1
Registrerar den framförvarande trafiken

Systemet övervakar med hjälp av en sensor installerad framtill på fordonet och en kamera placerad bakom vindrutan körfältet framför inklusive trafiken framför. Den kan aktiveras upp till en hastighet av 40 km/h, och kan förbli aktiv upp till max 60 km/h.

2
Stopp och start

I en kösituation eller vid långsamtgående trafik styr MAN köassistenten självständigt drivningen och bromsen. Systemet håller avståndet till framförvarande fordon tills det stannar. Vid kortvarigt stopp startar den även av sig själv igen.

3
Följa körfältet

Dessutom håller köassistenten även körfältet tillförlitligt genom noggranna styringrepp utifrån att orientera sig efter körfältsmarkeringarna. Dessa skonsamma korrigeringar möjliggörs av det aktiva styrsystemet MAN Comfort Steering.