MAN Sverige

Elektroniskt bromssystem (EBS) & MAN BrakeMatic

Översikt

  • Bromssäkerhet i alla situationer
    Bromssystemen möjliggör konstant bibehållande av en inställd hastighet vid körning i nedförsbackar, och sörjer för hög körstabilitet och styrförmåga även vid nödbromsningar.
  • Förbättrad traktion och stabilitet
    Komponenterna i det elektroniska bromssystemet förhindrar att fordonet går sönder vid en plötslig förlust av dragkraft, och säkerställer tillräcklig dragkraft även på hala ytor.
  • Avlastning av föraren
    Föraren distraheras inte av nedpressning av den kontinuerliga bromsen.

Intelligenta bromsar

Det automatiska bromssystemet MAN BrakeMatic gör det möjligt att utföra en konstant bromsning med farthållaren resp. bromspedalen i nedförsbacke genom att den kontinuerliga bromsen aktiveras automatiskt enligt motsvarande. Därigenom avlastas föraren och körsäkerheten ökar. Dessutom säkerställs det att den högsta tillåtna hastigheten på 100 km/h hålls.

Trefaldig säkerhet i ett system

Inga blockerade hjul

Systemet med låsningsfria bromsar (ABS) känner med sensorer av rotationshastigheten på varje hjul under bromsprocessen, och reglerar bromstrycket för varje hjul individuellt. Fordonet förblir styrbart och stabilt även vid hård inbromsning på halt underlag.

Hjulen slirar inte

Genom antisladdsystemet (ASR) kan EBS kombinera ASR motorstyrning och ASR bromskontroll med varandra. När drivhjulen spinner vid start och accelerationer förhindras därigenom spinnet genom minskat motorvridmoment.

Ingen förlorad dragkraft

För ASR bromskontroll använder EBS-styrenheten samma hjulhastighet som för ABS, dock verkar den endast på drivhjulen. Om endast ett hjul slirar på drivaxeln överför differentialen det kvarvarande drivmomentet till det andra hjulet med grepp.

Hög säkerhet i alla körsituationer

1

Retarderbromsfunktionen på MAN BrakeMatic ställer in 2 km/h över den hastighet som är inställd med farthållaren. När fordonet bromsas i nedförsbacke med bromspedalen lagras den hastighet som uppnås när du släpper bromsen. Den inställda hastigheten bibehålls tillförlitligt genom användning av standardmässig intarder eller retarder.

2

Tack vare Maximum Speed Control (MSC) griper standardretarderbromsarna in när den högsta tillåtna hastigheten på 100 km/h uppnås, och håller alltid fordonet under den maximala hastigheten.

3

Det elektroniska bromssystemet EBS säkerställer att fordonet förblir riktningsstabilt och styrbart även vid nödbromsning på en hal väg. ASR förhindrar spinning av drivhjulen vid start eller acceleration. Spinn på hjulen detekteras av EBS-styrenheten, med hjälp av hjulhastighetssensorerna.

Mer information? Den här vägen!

Kontakta oss

Rådgivning? Helst personligen: