MAN Sverige

MAN Körfälts­byteshjälp

Animering av MAN körfältsbyteshjälp

Översikt

  • Övervakning av sidoområdena
    Radarsensorer övervakar körfälten till vänster och höger bredvid din buss.
  • Säkerhet vid körfältsbyte
    Systemet varnar föraren visuellt och akustiskt för farliga situationer vid körfältsbyte.

Övervakning med förutseende

MAN körfältsbyteshjälp erbjuder säkerhet och underlättar att manövrera från ett körfält till ett annat – även i den tyngsta trafiken. Systemet övervakar med hjälp av radarsensorer sidoområdena till vänster och höger om ditt fordon vid en fordonshastighet från 50 km/h – och hjälper på så sätt till vid körfältsbyten. Räckvidden är ca 8 meter framåt, ca 80 meter bakåt och ca 4,5 meter åt sidan, med en radie på cirka 180°. Om sensorerna detekterar en risksituation vid körfältsbytet, varnas föraren med hjälp av en trestegskaskad – och minskar på så vis avsevärt risken för en kollision med andra trafikanter.

1
Nivå 1

Detekterar MAN körfältsbyteshjälp ett rörligt objekt i det högra varningsområdet, uppmärksammar en upplyst LED-modul på A-stolpen föraren på situationen. På så sätt kan han uppskatta när det är säkert att använda blinkern för att byta körfält.

2
Nivå 2

Om det förutsedda rörelseförloppet tolkas som en kollision, löses ytterligare varningsnivåer på A-stolpen ut allt efter prioritet. Nivå 2: Alla tre LED-modulerna på den aktuella sidan indikerar faran.

3
Nivå 3

Om föraren måste ingripa omedelbart för att undvika en kollision inträffar steg 3: Alla tre respektive LED-lampor blinkar i samband med en ljudsignal.