MAN Sverige

MAN körfält­åter­gångs­ assistans

MAN-körfältåtergångsassistans

Översikt

  • Säker filhållning
    Varnar akustiskt, haptiskt och visuellt om du av misstag lämnar körfältet.
  • Aktivt ingripande
    Styr bussen aktivt tillbaka i körfältet och hjälper till att avlasta föraren.
  • Ökning av den aktiva säkerheten
    Speciellt på monotona sträckor.

Försiktigt tillbaka på rätt spår

Stödjer aktivt föraren att stanna kvar i körfältet: Den valfria MAN-körfältåtergångsassistansen (LRA) övervakar inte bara filhållningsprecisionen med hjälp av körfältsmarkeringarna, utan styr även aktivt och försiktigt bussen tillbaka på rätt väg vid behov – innan det uppstår en farlig situation. Det intelligenta systemet avlastar alltså föraren och kan därmed bidra till att avsevärt minska risken för olyckor orsakade av oavsiktlig avkörning.

1
En kombination av tre system

Körfältåtergångsassistansen LRA hjälper föraren att hålla sig i korrekt inom körfältet genom aktiv tillbakastyrning till körfältet. Systemet kombinerar funktionen hos varnaren för körfältsbyte med det elektroniskt styrda MAN Comfort Steering-systemet.

Från en hastighet av 60 km/h övervakar den kontinuerligt de vänstra och högra körfältsmarkeringarna med hjälp av en kamera bakom framrutan – och övervakar därmed att bussen håller sig inom körfältet. Med detta ökar körfältåtergångsassistansen aktivt säkerheten vid monotona motorvägssträckor och hjälper till att förebygga olyckor.

2
Aktiv tillbakastyrning

Om fordonet hotar att lämna det angivna körfältet utan aktiverade blinkers, varnar systemet föraren akustiskt eller haptiskt. Han får också visuell information från upplysta markeringar på den digitala 12-tums displayen. Om föraren inte reagerar därefter, träder MAN Comfort Steering-systemet i kraft och styr bussen försiktigt och automatiskt tillbaka till rätt körfält.

Systemet tar tillförlitligt hänsyn till möjliga hinder genom ytterligare bearbetning av radarbaserad data. Föraren kan när som helst åsidosätta det korrigerande styrmomentet.