MAN Polska

Ostrzeżenie o małym odstępie MAN

Ostrzeżenie o małym odstępie MAN

W skrócie

  • Ostrzega przed jazdą zbyt blisko
    Pomaga uniknąć wypadków, lepiej zachowując bezpieczną odległość.
  • Odciążenie kierowcy
    Wspiera kierowcę nawet w złych warunkach pogodowych i widoczności oraz w trudnych warunkach drogowych.

Właściwa odległość dla większego bezpieczeństwa

Ostrzeżenie o małym odstępie niezawodnie pomaga utrzymać wymaganą, dużą bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu, nawet przy dużym zagęszczeniu pojazdów. Po ostrzeżeniu akustycznym lub wizualnym kierowca może zwiększyć odległość, aby mieć więcej czasu na reakcję w nieprzewidzianych sytuacjach.

1
Połączenie radaru i kamery

Ostrzeżenie o małym odstępie łączy informacje z dwóch czujników radarowych w zderzaku i kamery na przedniej szybie. Stale monitoruje ruch przed pojazdem i rejestruje dane takie jak np. prędkość, kierunki ruchu i rodzaje obiektów. Dzięki tej fuzji czujników system może ostrzegać kierowcę o niebezpiecznych sytuacjach na wczesnym etapie i z dużą pewnością, jeśli nie zostanie osiągnięta pewna bezpieczna odległość.

2
Ostrzeżenie optyczne

Kolorowy pasek odległości zapala się na wyświetlaczu zestawu wskaźników, jeśli na krótko zostanie przekroczona bezpieczna odległość.

3
Sygnał optyczny i akustyczny

Jeżeli odległość do poprzedzającego pojazdu jest wyraźnie i trwale zbyt mała, na wyświetlaczu pojawia się również symbol ostrzegawczy i komunikat ostrzegawczy oraz rozlega się sygnał dźwiękowy.

Więcej informacji? Tutaj je znajdziesz!

Doradztwo? Najlepiej osobiście: