MAN Polska

OSTRZEŻENIE PRZED OPUSZCZANIEM PASA RUCHU MAN (LDW) I ASYSTENT POWROTU NA PAS RUCHU MAN (LRA)

System utrzymania pasa ruchu i asystent powrotu na pas ruchu

W skrócie

  • Bezpieczne utrzymanie pasa ruchu
    Ostrzega w razie przypadkowego opuszczenia pasa ruchu i aktywnie ingeruje.
  • Podwójne wspomaganie
    Ostrzeganie akustyczne kierowcy i aktywny powrót samochodu ciężarowego na właściwy pas ruchu.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa czynnego
    Zwłaszcza na monotonnych odcinkach tras i podczas jazdy nocą

Wspomaganie jazdy w celu bezpiecznego utrzymania pasa ruchu

Pomaga pozostać na swoim pasie ruchu: Funkcja ostrzeżenia przed opuszczaniem pasa ruchu MAN (LDW) ostrzega kierowcę w razie przypadkowego opuszczenia pasa ruchu. Natomiast asystent powrotu na pas ruchu (LRA) MAN kieruje pojazd aktywnie z powrotem na właściwy pas ruchu, zanim powstanie niebezpieczna sytuacja.

1
Ostrzeżenie przed opuszczaniem pasa ruchu LDW MAN

Funkcja ostrzeżenia przed opuszczaniem pasa ruchu LDW pomaga kierowcy w prawidłowym utrzymaniu pasa ruchu. Jeśli samochód ciężarowy MAN dotknie oznakowania jezdni lub naruszy linię pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazu, włącza się sygnał dźwiękowy. W ten sposób system zwiększa bezpieczeństwo czynne na monotonnych odcinkach autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz podczas jazdy nocą, zapobiegając wypadkom.

W tym celu kamera wideo za przednią szybą rejestruje stale lewe i prawe oznakowanie jezdni. Funkcja ostrzeżenia przed opuszczaniem pasa ruchu LDW działa od prędkości 60 km/h. Wykrywa i uwzględnia ona świadome najechanie na brzeg zewnętrzny jezdni.

2
Asystent powrotu na pas ruchu LRA MAN

Asystent powrotu na pas ruchu LRA dodatkowo pomaga kierowcy w utrzymaniu pasa ruchu poprzez aktywne kierowania pojazdu z powrotem na jego pas ruchu: jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że pojazd bez włączenia kierunkowskazu może opuścić swój pas ruchu, system koryguje moment kierujący i kieruje pojazd samoczynnie z powrotem do linii jazdy. Kierowca może w każdej chwili zmienić korygujący moment kierujący.

Warunkiem działania asystenta powrotu na pas ruchu (LRA) jest wyposażenie pojazdu w hydrauliczny układ kierowniczy MAN ComfortSteering i jest on dostępny tylko do pojazdów MAN TGX oraz MAN TGS.

Więcej informacji? Tutaj je znajdziesz!

Doradztwo? Najlepiej osobiście: