MAN Norge

OPPMERKSOMHETSVARSLER: MAN ATTENTIONGUARD

Oppmerksomhetsassistent: MAN AttentionGuard

Med ett blikk

  • Tidlig varsel om redusert oppmerksomhet
    Oppdager merkbare endringer i styreforhold og advarer føreren.
  • Et pluss for sikkerhet
    Bidrar til å øke sikkerheten og hjelper til med å forebygge ulykker.

Tidlig varsel om uvanlig kjøreadferd

Den videreutviklete oppmerksomhetsvarsleren MAN AttentionGuard gjenkjenner merkbare endringer i styreforhold og de første tegnene på at sjåføren er mindre oppmerksom, og varsler vedkommende om dette. Fra en hastighet på 60 km/t evaluerer systemet kontinuerlig parametere som stabilitet, styreforhold samt tidspunkt og kjøretid og trekker dermed konklusjoner om førerens oppmerksomhet.

Hvis MAN AttentionGuard oppdager tydelige endringer i kjøreatferden, advarer den sjåføren og bidrar dermed til å unngå ulykker . Varslingen kan nå også gis uten å krysse kjørefeltmerkingen.

1
Varsling på displayet

Hvis MAN AttentionGuard registrerer de første tegnene på manglende konsentrasjon eller trøtthet, vises meldingen «Kjør forsiktig!» på displayet.

2
Akustisk signal

Dette ledsages av et akustisk signal som høres en gang via høyttalerne på førerplassen. Varslene forsvinner deretter automatisk uten at det er nødvendig med en bekreftelse.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: