MAN Norge

MAN NØDBREMSASSISTENT (EBA)

Nødbremsassistent

Med et blikk

  • Forhindrer risiko for ulykker
    Advarer føreren mot en forestående kollisjon og setter i gang nødbremsing i tilfelle fare.
  • Varsler etterfølgende trafikk
    Når nødbremsen blinker, advares etterfølgende trafikk i tilfelle en nødbremsing.

Overvåking av trafikkområde og inngrep i farlige situasjoner

MAN nødbremseassistenten (EBA) reduserer betydelig risikoen for ulykker på veien. Systemet gjenkjenner nødbremsesituasjoner og varsler føreren. Hvis sjåføren ikke reagerer, startes nødbremsing i tilfelle fare.

1
To sensorsystemer: Radarsensor og kamera

MAN nødbremseassistent kombinerer informasjon fra radarsensoren i fronten med informasjon fra kameraet i frontruten. Ved hjelp av denne sensorfusjonen kan systemet oppdage faresituasjoner enda raskere og med større sikkerhet og sette i gang nødbremsing enda tidligere. Kameraet og radarsensoren overvåker permanent trafikkområdet foran kjøretøyet: Avstander, posisjoner og hastigheter på kjøretøyer foran registreres.

2
Optisk og akustisk varsling

Hvis det er overhengende fare for en kollisjon, blir føreren først advart av et optisk og akustisk signal.

3
Igangsetting av nødbremsing

Hvis det ikke er noen reaksjon, starter MAN nødbremseassistent automatisk nødbremsing. På denne måten kan påkjøringskollisjoner unngås. Nødbremsing aktiverer nødbremsblinking (ESS) i tillegg til bremselysene. Varselblinklysene signaliserer med økt blinkfrekvens nødsituasjonen til trafikanter, og reduserer dermed risikoen for en påkjøringskollisjon med etterfølgende trafikk.

MAN nødbremseassistent er en del av standardutstyret til alle MAN-biler og oppfyller lovkravene. MAN nødbremseassistent kan som standard ikke slås av.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: