MAN Norge

MAN Nødbremseassistent (EBA Plus)

Animasjon for MAN Nødbremseassistent (EBA Plus)

Med ett blikk

  • Inngrep i tilfelle fare
    Advarer føreren om en mulig kollisjon og setter i gang nødbremsing i tilfelle fare.
  • Fokus på de svakere
    Bidrar til å unngå ulykker med myke trafikanter som krysser kjøreområdet.
  • Aktiverer varselblinklysene
    Advarer trafikken bak lastebilen ved nødbremsing ved hjelp av nødbremsblinking.

Mer sikkerhet for de svakere

I en nødsituasjon et automatisk bremseinngrep opp til full bremsing – dette har så langt vært i stand til å redusere risikoen for kollisjon med andre kjøretøy betydelig. Men hva skjer hvis fotgjengere eller syklister plutselig kommer inn i kjøreområdet? Den videreutviklede nødbremseassistenten EBA (Emergency Brake Assist) Plus varsler og reagerer nå også på spesielt sårbare, svakere trafikanter.

1
Radarsensor og kamera i samspill

Nødbremseassistent EBA Plus kombinerer informasjon fra en radarsensor i kjøretøyfronten med informasjon fra et kamera i frontruten. Ved hjelp av denne sensorfusjonen kan systemet oppdage faresituasjoner enda raskere og med større sikkerhet og sette i gang nødbremsing enda tidligere. Kameraet og radarsensoren overvåker permanent trafikkområdet foran kjøretøyet: Avstander, posisjoner og hastigheter registreres både for forankjørende kjøretøy og fra objekter som krysser kjøreområdet.

2
Optisk og akustisk varsling

Hvis en kollisjon er nært forestående, blir føreren først varslet av et visuelt og akustisk signal fra en kjørehastighet på 10 km/t.

3
Igangsetting av nødbremsing

Hvis det ikke er noen reaksjon, starter nødbremseassistent EBA Plus automatisk en nødbremsing. Påkjøringsulykker og kollisjoner med svakere trafikanter kan dermed unngås. Nødbremsing aktiverer nødbremsblinking (ESS) i tillegg til bremselysene. Varsellampene signaliserer nødssituasjonen til etterfølgende trafikk med økt blinkfrekvens, og reduserer dermed risikoen for påkjøringskollisjon.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: