MAN Norge

Inklusive skytsengel: Smarte førerassistentsystemer for din MAN lastebil

MAN assistansesystemer

Intelligent støtte for mer sikkerhet og effektivitet

Girfunksjoner
Hydrostatisk forhjulsdrift: MAN HydroDrive
 • Økt veigrep og retningsstabilitet på vanskelig terreng
 • For kjøretøy med kortvarige behov for veigrep
 • Nyttelastfordel på 400 til 750 kg sammenlignet med klassisk allhjulsdrift
Mer
Automatisert manuell girkasse: MAN TipMatic®
 • Individuell igangkjøring- og girskiftstrategi for forskjellige formål
 • Redusert drivstofforbruk med en komforabel kjørestil
 • MAN TipMatic girbetjening på høyre rattstamme
Mer
Wandler-automatgirkasse: MAN PowerMatic

 • Tilnærmet slitasjefri, presis oppstart og manøvrering
 • Gir kraftig akselerasjon
 • Bestemte igangkjørings- og girskiftstrategier for forskjellige formål

Mer
Cruise control
GPS-støttet cruisecontrol: MAN EfficientCruise med PredictiveDrive

 • Registrerer topografien til ruten på forhånd
 • Beregner den optimale hastighets- og girstrategien for en økonomisk kjørestil – spesielt før stigninger
 • Minimerer avbrudd i trekkraften og bidrar til å spare drivstoff

Mer
Avstandsregulert cruisecontrol MAN med Stop & Go-funksjon
 • Regulerer lastebilens hastighet
 • Holder avstanden fra trafikken foran
 • Avlaster ved automatisk bremsing og igangkjøring i tett trafikk
Mer
Køassistent for selvstendig kjøring i treg trafikk
 • Styrer kjøring, bremser og styring selvstendig
 • Holder avstanden til kjøretøyet foran og kjørefeltet i trafikkork
 • Bremser til stillstand når det er nødvendig og starter igjen på korte stopp
Mer
Langtransportsassistenten MAN CruiseAssist holder avstand til kjøretøyet foran og følger kjørefeltet automatisk.
 • Holder avstand og kjørefelt på motorvei
 • Bremser automatisk og starter også igjen
 • Styrer innenfor registrerte kjørefeltmarkeringer
Mer
Oppmerksomhetsassistent
Oppmerksomhetsvarsler MAN AttentionGuard

 • Oppdager merkbare endringer i styreatferd
 • Advarer sjåføren mot tegn på redusert årvåkenhet
 • Bidrar til å øke den aktive sikkerheten

Mer
Filskiftassistent (LCS)
 • Overvåker områdene til venstre og høyre for din lastebil
 • Advarer i god tid mot farlige situasjoner ved bytte av kjørefelt
 • 2-trinns varsel gjennom LED-striper i A-stolpene
Mer
MAN styrehjelp overvåker området som er vanskelig å se på passasjersiden.
 • Overvåke områder som er vanskelige å se på passasjersiden
 • Varsler i god tid mot farlige situasjoner ved svinging
 • 3-trinns varsel gjennom LED-striper i A-stolpen
Mer
Skifte av kjørefelt-unngåelse av kollisjons-assistent
 • Overvåker områdene til venstre og høyre ved din lastebil
 • Varsler om mulige farlige situasjoner ved innledning til skifte av kjørefelt
 • Styrer lastebilen aktivt tilbake i kjørefeltet i tilfelle fare for kollisjon
Mer
Bremseassistanse
MAN nødbremsassistent (EBA)
 • Varsler sjåføren i nødbremsesituasjoner
 • Stanser kjøretøyet egenhendig i farlige situasjoner
 • Advarer etterfølgende trafikk ved hjelp av nødbremsblinking (ESS)
Mer
MAN Nødbremseassistent (EBA Plus)

 • Avansert nødbremseassistent gir ekstra sikkerhet
 • Varsler også føreren om forestående kollisjoner med kryssende fotgjengere og syklister
 • Utløser automatisk nødbremsing i farlige situasjoner

Mer
Styring- og hjelpestyring
Aktiv-styresystem MAN ComfortSteering
 • Justerer styrekraften etter den aktuelle kjøresituasjonen
 • Støtter ved manøvrering med ekstra styremoment
 • Reduserer styringskraften for en retningsstabil kjøring
Mer
MAN filskiftvarsler (LDW) & MAN filreturassistent (LRA)
 • Førerstøtte for å sikre at kjørefeltet holdes
 • Filskiftvarsler (LDW): Advarer mot utilsiktet avkjøring fra kjørefelt
 • Filreturassistent (LRA): Styrer kjøretøyet aktivt tilbake i kjørefeltet
Mer
Kamerasystemer
MAN ryggekamera
 • Viser hva som skjer bak kjøretøyet ved hjelp av kamera og monitor-system
 • Tilgjengelig for solo lastebiler og lastebiler med semitrailer eller tilhenger
Mer
MAN BirdView: 360°-kamerasystem
 • Viser et 360° fugleperspektiv: Du har alltid et øye med de nærmeste kjøretøyomgivelsene.
 • Sikrer mindre risiko ved manøvrering og svinging
 • Tilgjengelig med en valgfri recorder for å dokumentere skader
Mer
MAN sidekamerasystem
 • Viser dødvinkelen ved siden av kjøretøyet
 • Overfører kamerabildet i sanntid til skjermen i førerhuset
 • Ekstra ultralydssensorer varsler føreren optisk og akustisk
Mer
Det digitale speilkamerasystemet sikrer ideell oversikt: takket være større direkte synsfelt og tilpasning av de digitale speilvisningene til den aktuelle kjøresituasjonen.
 • Digitale utvendige kameraer erstatter speilarmene
 • Utvidet synsfelt med minimerte dødvinkler
 • Displayvisninger som er tilpasset kjøresituasjonen
Mer
MAN Front Detection

 • Advarer sjåføren mot kollisjonsfarer ved oppstart eller lavt tempo
 • Bidrar til å beskytte myke trafikanter og øker samtidig sikkerheten

Mer
MAN avstandsvarsel

 • Bidrar til å overholde sikkerhetsavstanden til bilen foran
 • Advarer når du går under sikkerhetsavstanden
 • Kan unngå påkjørsler og dermed øke sikkerheten

Mer
Kamerabasert hastighetsvarsler: MAN trafikkskiltregistrering

 • Registrerer pålitelig gjeldende spesifikasjoner
 • Varsler føreren ved hastighetsoverskridelse
 • Bidrar til å øke sikkerheten og avlaste føreren

Mer
MAN Reversing Motion System

 • Bruker hekkameraet til å vise deg i førerkabinen hva som skjer bak kjøretøyet
 • Øker sikkerheten og gjør manøvrering og tilkobling enklere

Mer

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: