MAN Norge

MAN assistent for filskift- og kollisjonsunngåelse

MAN Assistent for filskift- og kollisjonsunngåelse

Tryggere reise for alle

Innordning i en avkjøringsfelt, forbikjøring eller unngå et hinder: En utfordring for lastebilsjåfører i tett trafikk. Takket være MAN assistent for filskift- og kollisjonsunngåelse kan disse manøvrene utføres tryggere. Dette er fordi sjåføren blir advart på et tidlig stadium hvis en trafikant er i et sideområde av kjøretøyet som er overvåket av radarsensorene. Hvis det er fare for kollisjon med andre trafikanter til tross for advarsel, støtter et korrigerende, aktivt styremoment og hjelper sjåføren til å unngå alvorlige ulykker.

Godt å vite: Størrelsen på varselområdet varierer fra 0 m til 8 m foran og inntil 80 m bak kjøretøyet (fra fronten på kjøretøyet). I tillegg avhenger varselområdet av kjøretøyets lengde og den relative hastigheten mellom eget kjøretøy og det aktuelle kjøretøyet i nabofilen.

Med ett blikk

  • Overvåking av sideområdene
    Radarsensorer overvåker sideområdene til høyre og venstre for kjøretøyets kjørefelt.
  • Tretrinns varslingssystem
    Assistansesystemet advarer sjåføren visuelt og akustisk i tre trinn for mulige farlige situasjoner.
  • Aktiv unngåelse av kollisjoner
    I tilfelle en overhengende kollisjon hjelper et korrigerende styremoment med å unngå alvorlige ulykker.

3 TRINN FOR SIKKERHETEN

1
Trinn 1 – Objekt i varselområdet på passasjersiden

Hvis det er et objekt i bevegelse i varselområdet på passasjersiden, aktiveres varselhjørner (med MAN OptiView ) eller et enkelt LED-varsellys i A-stolpen.

2
Trinn 2 – en mulig forestående kollisjon

Hvis det til tross for en mulig kollisjon på fører- eller passasjersiden innledes filskifte ved å aktivere blinklys eller styrebevegelse, lyser en kontinuerlig varselramme (med MAN OptiView ) eller tre LED-varsellys i A-stolpen.

3
Trinn 3 – aktiv styring tilbake i kjørefeltet

Hvis styrebevegelsen til tross for varsel om en forestående kollisjon fortsetter, slik at kjøretøyet forlater kjørefeltet, styrer assistenten kjøretøyet aktivt tilbake i eget kjørefelt. Samtidig blinker varselrammen (med MAN OptiView ) eller de tre LED-varsellysene i A-stolpen, i tillegg støttet av et akustisk signal.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: