MAN Norge

GPS-STØTTET CRUISECONTROL: MAN EFFICIENTCRUISE

GPS-støttet cruisecontrol – MAN EfficientCruise

Med et blikk

 • Forutseende økonomisk
  Beregner den mest økonomiske kjøremåten med tanke på rutetopografien.
 • Mindre avbrudd i trekkraft
  Forbruksorientert inngrep i valg av gir unngår avbrudd i trekkraft og sparer drivstoff.
 • Komfortabel kjøring
  Øker komfortfaktoren for sjåføren og gir avlastning.

Forutseende kjøring – sparer komfortabelt

Den GPS-støttede cruisecontrolen MAN EfficientCruise registrerer strekningen med stigninger og helninger inntil tre kilometer på forhånd. På denne måten kan cruisecontrolen alltid tilpasse kjøretrinn og hastighet til en økonomisk kjørestil. Nedgiringer undertrykkes ‒ alltid når det er fornuftig. Dette sikrer færre avbrudd i trekkraft og sparer drivstoff.

MAN EfficientCruise tar hensyn til ruten fremover og bestemmer den mest økonomiske kjørestilen. En myk og forbruksorientert inngriping i girvalget gjør at man ikke bare unngår store avbrudd i trekkraften, men det gir føreren også en harmonisk kjørefølelse. Føreren velger ønsket hastighet og stiller inn et av de fire trinnene til mulig hastighetstoleranse (ECO Level I - IIII). ECO-level kan justeres når som helst under kjøring.

 • ECO-level I: Laveste avvik fra innstilt hastighet, egnet for tett trafikk og dårlige værforhold
 • ECO-level IIII: Største avvik fra innstilt hastighet, egnet for lett trafikk på motorveier og landeveier

Intelligent rulling: MAN EfficientRoll

I kombinasjon med MAN EfficientRoll sparer den GPS-støttede cruisekontrollen MAN EfficientCruise enda mer drivstoff, og kjøretøyet ditt er enda mer miljøvennlig på veien.

Takket være MAN EfficientRoll med GPS-forhåndsvisning styres rullingen intelligent: Hvis man kan spare drivstoff, veksler girkassen selv ved slakke helninger automatisk til nøytralstilling “N”. På denne måten blir svingen tatt med, og kjøretøyet mister ikke så fort hastighet som når et gir er lagt inn. Nytt nå: Ved rulling går motoren bare med 550 o/min (i stedet for det normale tomgangsturtallet 600 o/min). Dermed reduseres drivstofforbruket ytterligere.

MAN Now leverer intelligent rulling Over-the-Air

Bestill og overfør MAN EfficientCruise og MAN EfficientRoll for lastebilen din enkelt og raskt via radio – den digitale tjenesten MAN Now gjør det mulig.

Oppgraderinger Over-the-Air

 • Takket være ny, komfortabel Over-the-Air teknologi, kan du enkelt aktivere, utvide eller legge til nye funksjoner på lastebilen din uten å stoppe på et MAN-servicepunkt.
 • Permanent eller midlertidig – avhengig av dine individuelle kjøre- og forretningsbehov.
Til bestilling

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: