GPS-STØTTET CRUISECONTROL: MAN EFFICIENTCRUISE

GPS-Gestützter Tempomant - MAN EfficientCruise

Med ett blikk

 • Forutseende økonomisk
  Beregner den mest økonomiske kjøremåten med tanke på rutetopografien.
 • Mindre avbrudd i trekkraft
  Forbruksorientert inngrep i valg av gir unngår avbrudd i trekkraft og sparer drivstoff.
 • Komfortabel kjøring
  Øker komfortfaktoren for sjåføren og gir avlastning.

Forutseende kjøring – sparer komfortabelt

Den GPS-støttede cruisecontrolen MAN EfficientCruise registrerer strekningen med stigninger og helninger inntil tre kilometer på forhånd. På denne måten kan cruisecontrolen alltid tilpasse kjøretrinn og hastighet til en økonomisk kjørestil. Nedgiringer undertrykkes ‒ alltid når det er fornuftig. Dette sikrer færre avbrudd i trekkraft og sparer drivstoff.

MAN EfficientCruise tar hensyn til ruten fremover og bestemmer den mest økonomiske kjørestilen. En myk og forbruksorientert inngriping i girvalget gjør at man ikke bare unngår store avbrudd i trekkraften, men det gir føreren også en harmonisk kjørefølelse. Føreren velger ønsket hastighet og stiller inn et av de fire trinnene til mulig hastighetstoleranse (ECO Level I - IIII). ECO-level kan justeres når som helst under kjøring.

 • ECO-level I: Laveste avvik fra innstilt hastighet, egnet for tett trafikk og dårlige værforhold
 • ECO-level IIII: Største avvik fra innstilt hastighet, egnet for lett trafikk på motorveier og landeveier

MAN EfficientRoll: Intelligent rulling

I kombinasjon med MAN EfficientRoll sparer MAN EfficientCruise enda mer drivstoff og kjøretøyet ditt er enda mer miljøvennlig på veien.

Takket være MAN EfficientRoll styres rulling nå også intelligent av GPS-forhåndsvisning, og sparer dermed drivstoff. Selv i svake hellinger skifter girkassen automatisk til nøytralstilling "N" – riktignok bare når det virkelig er drivstoff å spare. På denne måten blir svingen tatt med, og kjøretøyet mister ikke så fort hastighet som når et gir er lagt inn.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: