MAN Norge

Kamerabasert hastighetsvarsler: MAN trafikkskiltregistrering

Animasjon for MAN trafikkskiltregistrering

Med ett blikk

  • Tidlig varsling av fartsovertredelser
    Registrerer fartsovertredelser og advarer sjåføren.
  • Et pluss for sikkerhet
    Bidrar til å øke sikkerheten og hjelper til med å forebygge ulykker.

Tidlig påminnelse om gyldige regler

Slik at føreren holder oversikt i skiltskogen: Trafikkskiltregistrering registrerer skiltene foran lastebilen ved hjelp av kameraet på frontruten og viser de gjeldende spesifikasjoner i displayet på kombiinstrumentet. Hvis for eksempel den maksimalt tillatte hastigheten overskrides, minner systemet føreren om gjeldende regler ved hjelp av en visuell og også akustisk advarsel. Toleransen for varselssignalet kan stilles inn individuelt i kjøretøymenyen – i området fra 0 til 3 km/t.

For kjøretøy med navigasjonssystem kan systemet til og med vise land- og kjøretøyspesifikke regler som forbikjørings- og innkjøringsforbud eller vektbegrensninger. På denne måten avlaster det ikke bare førereren, men bidrar også til å øke sikkerheten og forebygge ulykker.

1
Varsling i display

Maksimal tillatt hastighet og andre begrensninger vises til føreren i displayet på kombiinstrumentet. Ved fartsovertredelser og konflikter med begrensninger blinker de tilsvarende indikatorene.

2
Akustisk signal

Dette ledsages av et akustisk signal ved fartsovertredelser og brudd på begrensninger , som lyder én gang via høyttalerne på førerplassen.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: