MAN Norge

MAN Front Detection

MAN Front Detection

Med ett blikk

  • Bidrar til å forebygge ulykkesfaren
    Advarer sjåføren tidlig om kollisjonsfarer ved oppstart eller lavt tempo.
  • Økt sikkerhet og avlastning
    Bidrar til å øke sikkerheten for myke trafikanter og avlaster samtidig sjåføren – framfor alt i byen.

Vern for myke trafikanter

Det være seg under varelevering, når du kjører ut fra bakgårder, eller i hektisk bytrafikk: Det kan oppholde seg personer i blindesonene rett foran kjøretøyet. Under oppstart og ved lave hastigheter inntil 10 km/t er Front Detection i stand til å oppdage spesielt utsatte trafikanter som fotgjengere og syklister rett foran lastebilen og kan dermed advare sjåføren i to trinn.

1
To sensorsystemer: Radar og kamera

Assistansesystemet kombinerer informasjonen fra to radarsensorer i støtfangeren med informasjon fra kameraet i frontruta. Det overvåker trafikkrommet foran lastebilen permanent og registrerer data om f.eks. hastigheter, bevegelsesretninger og objekttyper. Ved hjelp av denne sensorfusjonen kan systemet oppdage faresituasjoner raskt og med stor sikkerhet og advare sjåføren enda tidligere.

2
Optisk advarsel

Hvis det finnes et objekt i overvåkningsområdet mens lastebilen står i ro, vises det et farget område foran kjøretøyet på displayet i kombiinstrumentet.

3
Akustisk signal

Hvis det er kollisjonsfare mens lastebilen kjører, blinker området som vises på displayet, og i tillegg hører du et lydsignal.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: