MAN Norge

Langtransportassistent: MAN CruiseAssist

Animasjon MAN CruiseAssist

Med et blikk

  • Mindre belastende kjøring på motorvei
    MAN CruiseAssist støtter langtransportføreren og bidrar til å unngå påkjøringsulykker i køsituasjoner og når avstanden er for kort.
  • Holder på avstand og i feltet
    Langtransportassistenten støtter føreren aktivt innenfor rammene av systemgrensene med å holde kjørefeltet og avstanden til kjøretøy foran.
  • Enkel betjening
    Displayet på kombiinstrumentet viser avstanden og hastigheten til kjøretøyet foran samt kjørefeltsituasjon og systemstatus.

I riktig felt og på avstand under langtransport

MAN CruiseAssist støtter innenfor rammene av systemgrensene føreren med å holde avstanden og linjen sikkert også ved tett trafikk og i køsituasjoner.

1
Pålitelig på avstand

Når det registreres et kjøretøy foran, tilpasser systemet hastigheten til kjøretøyet automatisk til den aktuelle trafikksituasjonen og sikrer dermed nødvendig avstand til trafikken foran. Hvis det oppstår kø, bremses lastebilen innenfor systemgrensene til den stopper og kjører også automatisk videre ved korte stopp. For å kunne registrere trafikksituasjonen og kjørefeltmarkeringene kontinuerlig bruker MAN CruiseAssist et kamera som er installert bak frontruten samt radarsensorer i støtfangeren.

2
Sikrere i feltet

For å holde seg kontinuerlig i kjørefeltet bidrar assistansesystemet innenfor systemgrensene til å unngå at man forlater kjørefeltet utilsiktet ved å utføre nødvendige korrigerende styringsbevegelser automatisk. Det orienterer seg da etter de registrerte kjørefeltmarkeringene. Viktig i den forbindelse: Aktivert MAN CruiseAssist avlaster med arbeidet med å holde kjørefeltet, men føreren må likevel alltid ha hendene på rattet for å alltid ha kontroll over kjøretøyet. I tillegg støtter assistentsystemet sjåføren når man skal skifte kjørefelt. Hvis sideradarene registrerer et kjøretøy i kjørefeltet ved siden av, bidrar systemet til å redusere kollisjonsfaren ved hjelp av et støttende korrigerende rattinngrep.

3
Alltid omfattende informert

Displayet på kombiinstrumentet informerer føreren kontinuerlig om statusen til assistansesystemet: Den oversiktlige fremstillingen viser avstanden og hastigheten til kjøretøyet foran. I tillegg gir det informasjon blant annet om korrigerende styreretning, om å holde kjørefeltet og om den aktuelle systemtilstanden.

Mer informasjon? Det er her det skjer!

Har du spørsmål?

Rådgivning? Helst personlig: