OPMÆRKSOMHEDSVOGTER: MAN ATTENTIONGUARD

Opmærksomhedsvogter: MAN AttentionGuard

Et kort overblik

  • Advarer ved tidlige tegn på træthed
    Systemet registrerer forandringer i chaufførens køremåde og udsender en advarsel.
  • Et plus for sikkerheden
    Øger den aktive sikkerhed ved at forebygge ulykker.

Advarer ved tegn på forandringer i køremåden

Opmærksomhedsvogteren MAN AttentionGuard registrerer forandringer i chaufførens køremåde og de første små tegn på svigtende opmærksomhed og udsender en advarsel. Fra og med en hastighed på 60 km/t evaluerer systemet løbende kørselsparametre såsom styreadfærd eller overskridelser af vognbanen og vurderer på baggrund af disse, hvor opmærksom chaufføren er. Det er en forudsætning, at lastbilen er udstyret med MAN vognbaneadvarselssystem (LDW) , som er et sikkerhedssystem, der overvåger, at vognbanen ikke overskrides. Hvis MAN AttentionGuard registrerer væsentlige ændringer i køremåden, udsender systemet en advarsel i form af en displaymeddelelse samt et lydsignal. Ulykker kan dermed forebygges proaktivt.

MAN AttentionGuard er lige som MAN vognbaneadvarselssystem (LDW) altid aktiveret efter motorstart. Funktionen fungerer også ved kørsel i mørke og om natten.

1
Displayadvarsel

Hvis MAN AttentionGuard registrerer de første tegn på svigtende koncentration eller træthed, vises meddelelsen "Kør opmærksomt!" på displayet i otte sekunder.

2
Lydsignal

Der udsendes også et lydsignal én gang på førerarbejdspladsen. Advarselsmeddelelserne forsvinder af sig selv, uden at føreren skal bekræfte dem.

Flere oplysninger? Så er det denne vej!

Har du spørgsmål?

Brug for hjælp? Personlig kontakt er at foretrække: