MAN Danmark

OPMÆRKSOMHEDSVOGTER: MAN ATTENTIONGUARD

Opmærksomhedsvogter: MAN AttentionGuard

Oversigt

  • Advarer ved tidlige tegn på træthed
    Systemet registrerer forandringer i chaufførens køremåde og udsender en advarsel.
  • Et plus for sikkerheden
    Øger sikkerheden og hjælper med at forebygge ulykker.

Advarer ved tegn på forandringer i køremåden

Den videreudviklede opmærksomhedsvogter MAN AttentionGuard registrerer forandringer i chaufførens køremåde og de første små tegn på svigtende opmærksomhed og udsender en advarsel. Fra og med en hastighed på 60 km/h evaluerer systemet løbende kørselsparametre såsom retningsstabilitet, styreadfærd eller overskridelser af den daglige og den samlede køretid og vurderer på baggrund af disse, hvor opmærksom chaufføren er.

Hvis MAN AttentionGuard registrerer markante ændringer i styreadfærden, advarer systemet chaufføren og bidrager dermed til at forhindre ulykker . Advarslen kan nu også omfatte overskridelse af vognbanemarkeringerne.

1
Displayadvarsel

Hvis MAN AttentionGuard registrerer de første tegn på svigtende koncentration eller træthed, vises meddelelsen "Kør opmærksomt!" på displayet.

2
Lydsignal

Der udsendes også et lydsignal én gang på førerarbejdspladsen. Advarselsmeddelelserne forsvinder af sig selv, uden at chaufføren skal bekræfte dem.

Flere oplysninger? Så er det denne vej!

Har du spørgsmål?

Konfigurer dit køretøj

Brug for hjælp? Personlig kontakt er at foretrække: