MAN Danmark

Udstødningslovgivning WLTP

WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) afløser den hidtidige metode, NEDC (New European Driving Cyclus). Den nye testmetode gør at det bliver lettere at foretage sammenligninger, idet testmetoden giver mere ensartede køreprofiler og måleprocedurer. Teststrukturen i WLTP sigter endvidere på at give et væsentligt mere realistisk billede af forbrugs- og udledningsværdierne.


Vi har samlet de vigtigste oplysninger til dig her:


MAN TGE WLTP vægt og godkendelse

1. Hvilke MAN TGE-modeller er omfattet af WLTP?

Testmetoden gælder kun for køretøjer med en referencemasse under 2.610 kg, som typegodkendes efter den såkaldte Light Duty-metode. Ved denne metode anbringes det komplette køretøj på et rullefelt.

Tungere køretøjer er for tiden ikke omfattet. Disse typegodkendes efter Heavy Duty-metoden, hvor det kun er motoren, der anbringes i en testbænk.

2. Hvornår træder WLTP i kraft for MAN TGE-modellerne?

Alle nye personbiler er blevet registreret med afsæt i WLTP siden den 1. september 2018. Blandt MAN TGE-modellerne er det i første omgang kun minibusvarianten, der er omfattet, da den er registreret som personbil (M1). Fra og med den 1. september 2019 skal alle MAN TGE-modeller WLTP-registreres.

Alle varianter af MAN TGE fra modelår 2020 bliver typegodkendt efter WLTP og kan dermed registreres efter den 1. september 2019.

Køretøjer, der registreres før den 1. september 2019, er ikke omfattet af WLTP.

MAN TGE WLTP ved op- og ombygningsløsninger

3. I hvilket omfang er op- og ombygninger omfattet af WLTP?

Op- og ombygninger ab fabrik (totalløsning)

Ved op- og ombygning direkte fra fabrikken (totalløsning) gælder der dokumentationspligt iht. WLTP for køretøjer i modelår 2020. Hos din MAN Partner kan du få oplyst den nye CO2-værdi for dit køretøj med opbygning.

Todelt løsning

Hvis køretøjet efter udlevering fra fabrikken monteres med en opbygning på chassiset, kan du hos MAN-forhandleren eller hos karosseriproducenten få beregnet CO2-værdierne ved hjælp af et værktøj, som MAN stiller til rådighed.

Inden den 1. september 2019 kan køretøjer med op- eller ombygning, der er typegodkendt efter NEDC, fortsat registreres uden problemer, og de er ikke omfattet af ændringen. Efter den 1. september 2019 skal der anmodes om dispensation for køretøjer, der er typegodkendt efter NEDC, for at kunne registrere dem.