MAN Danmark

Mistanke om brud på cybersikkerheden

Hvis du har indicier for, at der har fundet en cybersikkerhedshændelse sted i forbindelse med dit køretøj, beder vi dig om at kontakte cs-incident@man.eu og oplyse, hvilket køretøj der har været ramt af hændelsen, og konkretisere sagens omstændigheder nærmere (tid, sted, konsekvenser) samt beskrive de faktiske begivenheder og iagttagelser.

Til cybersikkerhedshændelser hører sædvanligvis tilfælde af cybersikkerhedstrusler, f.eks. overtagelse, deaktivering og ændring af køretøjs- og/eller kørefunktioner, videregivelse af personlige data uden dit samtykke eller anvendelse af falske data samt uønsket aktivering af gebyrpligtige funktioner.

Vi beder dig om så vidt muligt at skrive til os på enten tysk eller engelsk.