MAN България

MAN Front Detection

MAN Front Detection

Накратко

  • Помага за предотвратяване на риска от злополуки
    Навременно предупреждава водача за предстоящи сблъсъци при потегляне или бавно движение.
  • Повече безопасност и облекчаване
    Спомага за повишаване на безопасността на уязвимите участници в трафика и същевременно облекчава водача – особено в града.

Защита на уязвимите участници в трафика

Независимо дали в зоната за доставка, при потегляне от фирмената територия или в напрегнатия вътрешноградски трафик: Може да се намират хора в зоната директно пред превозното средство, която е трудно забележима или изобщо не може да се види. Ето защо Front Detection засича особено застрашени участници в трафика като пешеходци или велосипедисти в близост до товарното превозно средство при потегляне и при бавно скорост до 10 км/ч и предупреждава водача на два степени.

1
Две сензорни системи: Радар и камера

Системата за асистенция комбинира данните от два радарни сензора в решетката и една камера в предното стъкло. Тя постоянно следи трафика пред товарното превозно средство и записва данни като напр. скорости, посоки на движение и видове обекти. Чрез тази сензорна комбинация системата може да разпознае бързо и с голяма сигурност опасните ситуации, и в случай на проблем да предупреди водача навременно.

2
Визуално предупреждение

Ако в зоната за наблюдение има обект, когато товарното превозно средство е неподвижно, на дисплея на комбинирания инструмент се показва цветна зона пред превозното средство.

3
Акустичен сигнал

Ако има неизбежен сблъсък, докато товарното превозно средство се движи, зоната, изобразена на дисплея, мига и също така се чува звуков предупредителен сигнал.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: