MAN България

Накратко

  • Безплатна регистрация
    За сервизи и независими участници на пазара регистрирането в MAN Service Portal е безплатно и необвързващо.
  • Пълна оферта
    В MAN Service Portal ще намерите ръководства за ремонт и поддръжка, информация в съответствие с регламента Евро VI, помощ за диагностичните системи на превозното средство и много други.

Всичко на едно място

MAN Service Portal предоставя на разположение на сервизите и независимите участници на пазара цялата информация съгласно регламент Eвро VI (ЕС 595-2009: Информация за ремонт и поддръжка – RMI) в централен портал.

Възползвайте се от богатото съдържание

Регистрирайте се сега в MAN Service Portal!

Някои съдържанията са налични, само ако сте се регистрирали и сте се логнали в портала. И по-специално платените предложения.

Регистрирането за Вас е безплатно и необвързващо. Изберете връзката „Безплатно регистриране“ на началната страница на MAN Service Portal.

Регистрирайте се сега

Изтеглете брошура

Искате повече информация? Ще я намерите тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: