MAN България

MAN предупредително устройство за напускане на лентата (LDW) и MAN асистент за връщане в лентата (LRA)

Lane Guard System и асистент за връщане в лентата

Накратко

  • Сигурно запазване на лентата
    Предупреждава за случайно напускане на платното и активно се намесва.
  • Двойна асистенция
    Акустично предупреждение за водача и активно връщане на камиона в лентата.
  • Повишаване на активната безопасност
    Особено при монотонните участъци от пътя и нощни пътувания.

Подкрепа на водача за безопасно поддържане на лентата

Помага Ви да останете в лентата: MAN предупредително устройство за напускане на лентата (LDW) предупреждава водача, ако случайно напусне платното. MAN асистент за връщане в лентата (LRA) активно направлява превозното средство обратно в платното - преди да възникне опасна ситуация.

1
MAN предупредително устройство за напускане на лентата

Предупредително устройство за напускане на лентата помага на водача да поддържа правилната лента. Ако Вашият камион MAN докосне маркировката на лентата или напусне лентата за движение, без да е включен мигач, ще прозвучи звуков сигнал. По този начин системата повишава активната безопасност на монотонните магистрални участъци и участъци по бързскоростни пътища, както и при шофиране през нощта и предотвратява произшествия.

За тази цел видеокамера зад предното стъкло непрекъснато записва маркировката на лявата и дясната лента. Предупреждение за напускане на лентата е активно при скорост над 60 км/ч. Той разпознава и взема предвид умишленото шофиране с изместване към външната страна на лентата.

2
Асистент за връщане в лентата MAN

Асистентът за връщане в лентата подпомага водача допълнително да спазва лентата, като активно се връща обратно в нея: Ако има опасност превозното средство да напусне посочената лента, без да е активиран мигача, системата коригира момента на завъртане на кормилното управление и автоматично насочва камиона обратно в лентата на движение. Водачът може да отмени коригирания момент на завъртане на кормилното управление по всяко време.

MAN асистент за връщане в лентата (LRA) изисква превозното средство да бъде оборудвано с хидравлична кормилна система MAN ComfortSteering и е налично само за MAN TGX и MAN TGS.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: