MAN България

Автоматична скоростна кутия с хидротрансформатор: MAN PowerMatic

Анимация за автоматичната скоростна кутия с хидротрансформатор: MAN PowerMatic

Накратко

  • Висок комфорт при шофиране
    Прецизно потегляне и маневриране почти без износване - дори при изкачвания.
  • Бързо ускорение
    Смяната на предавките без прекъсване на тяговата сила предоставя добра възможност за ускорение.
  • Съгласувани стратегии
    Подходящи стратегии за превключване за различни цели на приложение.

Функции за автоматично превключване за повече производителност, комфорт и ефективност

Икономична и мощна: MAN PowerMatic е автоматична скоростна кутия с хидротрансформатор, изпълняваща сама стратегията за превключване и процеса на превключване. Хидродинамичният преобразувател на въртящия момент позволява особено мощно и почти без износване стартиране, както и чувствително, прецизно маневриране - идеално при общинска употреба или дистрибуция в града. В допълнение, ниското собствено тегло на MAN PowerMatic спомага за висок полезен товар.

1
Оптимална стратегия за потегляне и превключване

MAN PowerMatic автоматично избира подходящата предавка на потегляне в зависимост от натоварването и наклона. Освен това автоматичната скоростна кутия позволява оптимизиране на предавателния комплекс специфично за приложението чрез 6 програми за шофиране: Collect, Emergency, Manoveure, Efficiency, Individual и Offroad.

2
Плавна смяна на предавките

Благодарение на интегрираните ламелни съединители, смяната на предавките може да се извършва без прекъсване на тяговата сила – дори под товар. Това позволява на товарното превозно средство да ускорява изключително бързо и е идеално за превозни средства за институции и със специално предназначение.

3
Удобна смяна на посоката

Автоматичната смяна на посоката улеснява превключването между движение напред и назад.

Решение ориентирано към приложението: Допълнителни задвижвания фабрично

С PowerMatic се предлагат фабрично нови възможности за допълнителни задвижвания монтирани отстрани на скоростната кутия - в различни изпълнения в позиция на 3 часа по часовника. В допълнение, ексклузивно за MAN, има и по-мощни допълнителни задвижвания на позиция 11 часа по часовника за специални приложения, като напр. пожарни служби. И двете допълнителни задвижвания могат да се комбинират.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: