MAN България

Предупреждение чрез камера: Разпознаване на пътни знаци MAN

Анимация за разпознаването на пътни знаци MAN

Накратко

  • Ранно предупреждение за нарушения на скоростта
    Открива надвишаване на скоростта и предупреждава водача.
  • Допълнителна безопасност
    Помага за повишаване на безопасността и съдейства за предотвратяване на произшествия.

Ранно напомняне за приложимите правила

За да може шофьорът да следи различните знаци: Разпознаването на пътни знаци заснема знаците по маршрута пред товарното превозно средство с помощта на новата видеокамера на предното стъкло и надеждно показва валидните в момента указания на дисплея на арматурното табло. Ако например се превиши допустимата максимална скорост, системата напомня на водача за настоящите указания с визуално и звуково предупреждение. Толерансът на предупредителния сигнал може да се задава индивидуално в менюто на автомобила - в диапазона на разлика от 0 до 3 км/ч.

В превозни средства с навигационна система, системата може дори да вземе предвид специфичните за държавата и превозното средство разпоредби, напр. Забрани за изпреварване и влизане или ограничения на теглото. Това не само облекчава водача, но също така помага за повишаване на безопасността и помага за предотвратяване на инциденти.

1
Предупреждение на дисплея

Ограничението на скоростта и други ограничения се показват на водача на дисплея на комбинирания инструмент. При превишаване на ограничението на скоростта и конфликти с ограниченията съответните индикации мигат.

2
Акустичен сигнал

При надхвърляне на скоростта и неспазване на ограниченията това е придружено от акустичен сигнал, който прозвучава през високоговорителите на работното място на водача.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: