MAN България

Дигитална заместваща огледалата система за задно виждане: MAN OptiView

Накратко

  • Увеличено зрително поле
    Отпадането на външните огледала увеличава директното зрително поле. Освен това се намалява мъртвия ъгъл от страната на водача и пътника.
  • Променени изгледи в зависимост от ситуацията на шофиране
    При критични маневри при шофиране водачът получава отличен преглед на пътната обстановка и другите участници в трафика, благодарение на разширените изгледи на дисплея.
  • Система дисплеи с HD качество
    Двата екрана с висока разделителна способност в кабината на водача автоматично се приспособяват към яркостта на околната среда, така че изображението на камерата винаги да е добре видимо.

Дигитална заместваща огледалата система за задно виждане за оптимално зрително поле

С иновативната дигитална заместваща огледалата система за задно виждане MAN OptiView вече отпадат класическите рамена на огледалата.

При MAN OptiView външни камери заменят рамената на огледалата.

MAN OptiView постига много повече от конвенционалните системи огледала: Използването на външни камери увеличава зрителното поле на водача при погледа през страничните прозорци. Законово изискваните зрителни полета се показват на дисплеите. Освен това в определени ситуации на шофиране, например при завои или маневриране, може да се осигури адаптиран увеличен или широкоъгълен изглед, така че водачът да бъде идеално подпомогнат. Дигитална заместваща огледалата система е допълнителен аксесоар, който се заплаща.

Ето как работи заместващата огледалата система за задно виждане MAN OptiView

Новоразработената технология постига много повече от конвенционалните огледала за задно виждане.

/
Външни камери на A-колоната

Външни камери

Две камери - широкоъгълна камера за близко разстояние - от всяка страна на превозното средство над рамката на вратата заменят външното задно, широкоъгълното и огледалото за тротоара. Допълнителна камера на A-колоната от страната на пътника замества предното огледало. Камерите могат да се сгъват ръчно, устойчиви са на пръски и се отопляват автоматично. Чрез филтриране на заслепяващия ефект на дисплеите на превозното средство се предават постоянно добри изображения, дори когато слънцето е в ниско положение или когато трафикът зад Вас заслепява.

/
12-инчовият дисплей на A-колоната от страната на водача.

12-инчовият дисплей от страната на водача.

Дисплеят с HD качество е с разделителна способност 1920 x 1080 пиксела. Яркостта и контрастът се регулират автоматично към яркостта на околната среда. Яркостта на дисплея може да се настрои ръчно чрез модула за управление на вратата. В допълнение, могат да бъдат показани помощни линии за по-добра преценка на разстоянията и дължината на превозното средство.

/
15-инчов дисплей от страната на пътника.

15-инчов дисплей от страната на пътника.

От страна на пътника дисплеят е малко по-голям, отколкото на страната на водача, за да компенсира по-голямото разстояние до водача. Екранът също е с HD качество, яркостта и контрастът и тук регулират автоматично към яркостта на околната среда. Яркостта на дисплея може да се регулира и ръчно чрез модула за управление на вратата. В допълнение, могат също така могат да бъдат показани допълнителни линии за по-добра преценка на разстоянията и дължината на превозното средство.

/
Модулът за управление на вратата от страната на водача за ръчни настройки на дисплея.

Модул за управление на вратата

Има модул за управление на вратата от страна на водача и пътника, за ръчни настройки на дисплея или да промените изгледа на дисплея. Освен това режимът за контрол може да се активира чрез модула за управление на вратата и дистанционното управление в зоната на долното легло, така че зоната около превозното средство да може да се наблюдава дори когато превозно е паркирано и завесите са спуснати.

/
Външни камери на A-колоната

Външни камери

Две камери - широкоъгълна камера за близко разстояние - от всяка страна на превозното средство над рамката на вратата заменят външното задно, широкоъгълното и огледалото за тротоара. Допълнителна камера на A-колоната от страната на пътника замества предното огледало. Камерите могат да се сгъват ръчно, устойчиви са на пръски и се отопляват автоматично. Чрез филтриране на заслепяващия ефект на дисплеите на превозното средство се предават постоянно добри изображения, дори когато слънцето е в ниско положение или когато трафикът зад Вас заслепява.

/
12-инчовият дисплей на A-колоната от страната на водача.

12-инчовият дисплей от страната на водача.

Дисплеят с HD качество е с разделителна способност 1920 x 1080 пиксела. Яркостта и контрастът се регулират автоматично към яркостта на околната среда. Яркостта на дисплея може да се настрои ръчно чрез модула за управление на вратата. В допълнение, могат да бъдат показани помощни линии за по-добра преценка на разстоянията и дължината на превозното средство.

/
15-инчов дисплей от страната на пътника.

15-инчов дисплей от страната на пътника.

От страна на пътника дисплеят е малко по-голям, отколкото на страната на водача, за да компенсира по-голямото разстояние до водача. Екранът също е с HD качество, яркостта и контрастът и тук регулират автоматично към яркостта на околната среда. Яркостта на дисплея може да се регулира и ръчно чрез модула за управление на вратата. В допълнение, могат също така могат да бъдат показани допълнителни линии за по-добра преценка на разстоянията и дължината на превозното средство.

/
Модулът за управление на вратата от страната на водача за ръчни настройки на дисплея.

Модул за управление на вратата

Има модул за управление на вратата от страна на водача и пътника, за ръчни настройки на дисплея или да промените изгледа на дисплея. Освен това режимът за контрол може да се активира чрез модула за управление на вратата и дистанционното управление в зоната на долното легло, така че зоната около превозното средство да може да се наблюдава дори когато превозно е паркирано и завесите са спуснати.

Дигиталната заместваща огледалата система за задно виждане MAN OptiView

Различни изгледи на камерата в зависимост от ситуацията на шофиране

MAN OptiView може да генерира три различни изгледа на камерата, така че за водача по всяко време се осигурява идеална, визуална настройка. Промяната между изгледите на дисплеите в превозното средство се контролира автоматично в зависимост от посоката на движение, скоростта на движение и ъгъла на завиване, но може да се извърши и ръчно чрез модула за управление на вратата от страната на водача и пътника.

1
Стандартният изглед на дисплеите с MAN OptiView.
Стандартен изглед

Видимите зони, показани в стандартния изглед, са сравними с видимото поле на конвенционалните огледала. Вертикална и хоризонтална разделителна линия разделя изгледа на дисплея на четири асиметрични квадранта. В тези квадранти се показват зрителните полета на външното огледало за задно виждане, широкоъгълното огледало и огледалото за тротоара. Изображенията от камерата се комбинират дигитално, за да образуват последователен образ, така че зоните до и зад превозното средство да могат да бъдат обхванати бързо и сигурно.

2
Мащабираният изглед на дисплеите в MAN OptiView предлага по-добър преглед на отдалечени обекти и превозни средства в съседната лента.
Мащабиран изглед

В мащабирания изглед обекти, които са по-отдалечени, като приближаващи се превозни средства в съседната лента, могат да бъдат разпознати по-рано. За тази цел в квадранта за външното огледало за задно виждане е показано значително увеличено изображение. Мащабираният изглед стартира автоматично при скорост над 60 km/h и може да се активира и ръчно, например при маневриране назад.

3
Широкоъгълният изглед на дисплеите на MAN OptiView, който се активира при заден ход или бавно шофиране.
Широкоъгълен изглед

В този изглед на екраните се показва само широкоъгълната зона, така че директната околна среда на превозното средство се обхваща без мъртвите ъгли. Водачът може да избира между два режима: С градския автоматичен режим широкоъгълният изглед се активира автоматично до скорост от 45 km/h, при автоматичен режим в завои изгледът се активира до скорост от 50 km/h, когато е включен мигача или се достигне определен ъгъл между превозното средство и полуремаркето.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: