MAN България

Законодателство за отработените газове WLTP

Съществуващият NEDC (Нов европейски цикъл на движение) ще бъде заменен от WLTP (Хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства). Предимствата на този метод на измерване са по-добрата съпоставимост, която произтича от уеднаквените профили на движение и измервателните процедури. В допълнение, тестовата структура на WLTP цели много по-реалистично отразяване на стойностите на разхода и емисиите.


Накратко обобщихме най-важната информация за Вас:


MAN TGE WLTP тегло и одобрение

1. За кои MAN TGE е приложим WLTP?

Приложим е само за превозни средства с референтна маса под 2 610 кг, които са хомологирани по така наречената процедура за лекотоварни превози. При този метод цялото превозно средство се поставя върху динамометричен стенд.

Понастоящем това не се отнася за по-тежките превозни средства. Те са хомологирани в процедура за тежкотоварни превози, при която се изпитва само двигателят.

2. Откога ще е приложим WLTP за MAN TGE?

Всички нови леки автомобили трябва да са сертифицирани в съответствие с WLTP от 1 септември 2018 г. При MAN TGE най-напред ще се започне само с комби версиите, тъй като имат регистрация на лек автомобил (M1). От 1 септември 2019 г. всички MAN TGE трябва да бъдат одобрени според WLTP.

Всички варианти на MAN TGE от моделна година 2020 ще са хомологирани съгласно WLTP и следователно могат да бъдат одобрени и след 1 септември 2019 г.

WLTP не е приложим за превозни средства, регистрирани преди 1 септември 2019 г.

MAN TGE WLTP при приспособления и надстройки

3. До каква степен WLTP е приложим за конфигурациите?

Заводски конфигурации (с едно общо фактуриране)

При заводски конфигурации (с едно общо фактуриране) изискването за идентификация съгласно WLTP се прилага за превозни средства от моделна година 2020. Вашият MAN партньор с удоволствие ще Ви информира за новата стойност на CO2 на Вашия автомобил с надстройка.

Двукратно фактуриране

За надстройките, които са монтирани върху шасито след доставката, но преди първоначалната регистрация, отговорният доставчик на MAN или производителят на надстройката изчислява стойностите на CO2, като използва изчислителен инструмент, предоставен от MAN.

Преди 1 септември 2019 г. превозните средства с надстройка, хомологирани според NEDC, могат да продължат да бъдат одобрявани без никакви проблеми и преходът не ги касае. След 1 септември 2019 г. превозните средства, които са били хомологирани съгласно NEDC, могат да бъдат допуснати само в рамките на специално разрешение, за което се подава заявление.