MAN България

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ВНИМАНИЕТО: MAN ATTENTIONGUARD

Предупредително устройство за поддържане на вниманието: MAN AttentionGuard

Накратко

  • Навременно предупреждение за намалена бдителност
    Разпознава забележими промени в поведението при управление и предупреждава водача.
  • Допълнителна безопасност.
    Помага за повишаване на безопасността и съдейства за предотвратяване на произшествия.

Ранно предупреждение за необичайно поведение при шофиране

Доразработеното предупредително устройство за поддържане на вниманието MAN AttentionGuard разпознава забележими промени в поведението при управление, както и първите признаци намалено бдителност на водача и го информира за това. При скорост над 60 км/ч, системата непрекъснато оценява параметрите, като поддържане на лентата, поведение при управление и по този начин прави заключения относно вниманието на водача.

Ако MAN AttentionGuard разпознае забележими промени в поведението при управлението, той предупреждава водача и помага за избягване на инциденти . Предупреждението вече може да се извърши и без пресичане на маркировката на платното.

1
Предупреждение на дисплея

Ако MAN AttentionGuard регистрира първите признаци на липса на концентрация или преумора, на дисплея на водача се показва съобщението „Шофирайте внимателно!“.

2
Акустичен сигнал

Това е придружено от акустичен сигнал, който се прозвучава през високоговорителите на работното място на водача. След това предупрежденията автоматично изчезват, без да е необходимо потвърждение.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: