MAN България

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ВНИМАНИЕТО: MAN ATTENTIONGUARD

Предупредително устройство за поддържане на вниманието: MAN AttentionGuard

Накратко

  • Навременно предупреждение за намалена бдителност
    Разпознава забележими промени в поведението при управление и предупреждава водача.
  • Допълнителна безопасност.
    Помага за повишаване на безопасността и съдейства за предотвратяване на произшествия.

Ранно предупреждение за необичайно поведение при шофиране

Предупредителното устройство за поддържане на вниманието MAN AttentionGuard разпознава забележими промени в поведението при управление, както и първите признаци за намаляваща бдителност на водача и го информира за това. При скорост над 60 км/ч, системата непрекъснато оценява параметрите на движение, като поведение при управление например или неспазване на лентата и по този начин прави заключения относно вниманието на водача. За да функционира товарното превозното средство трябва да е оборудвано с предупредително устройство за напускане на лентата MAN (LDW) , което следи за придържане на правилната лентата. Ако MAN AttentionGuard открие забележими промени в поведението на при управление, се задейства както визуално предупреждение, така и звуков сигнал. В границите на системата, ние Ви помагаме да избегнете произшествия.

MAN AttentionGuard подобно на предупредителното устройство за напускане на лентата на MAN (LDW) винаги се включва при стартиране на двигателя. Функцията е гарантирана по всяко време, дори през нощта.

1
Предупреждение на дисплея

Ако MAN AttentionGuard регистрира първите признаци на липса на концентрация или преумора, на дисплея на водача за осем секунди се показва съобщението „Шофирайте внимателно!“.

2
Акустичен сигнал

Това е придружено от акустичен сигнал, който се прозвучава през високоговорителите на работното място на водача. След това предупрежденията автоматично изчезват, без да е необходимо потвърждение.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: