MAN България

360° СИСТЕМА ОТ КАМЕРИ: MAN BIRDVIEW

MAN BirdView: 360° система от камери

Накратко

  • 360° птичи поглед
    Наблюдава в непосредствена близост до Вашето превозно средство, включително мъртвата точка.
  • По-малък риск при маневриране
    По-безопасно маневриране и завиване благодарение на цялостната видимост от системата от камери
  • Запазване на изображенията
    Налично е като допълнително оборудване записващо устройство за запазване изображенията от камерата.

360° безопасност благодарение на цялостната видимост

MAN BirdView Ви дава 360° изглед от птичи поглед непосредствено около Вашия автомобил - включително и всички мъртви точки.

1
Камери с висока разделителна способност

Четири HD камери с обектив тип “рибешко око”, прикрепени отвън на превозното средство, предават своите изображения на 7-инчовия цветен монитор в кокпита. Благодарение на всеобхватния изглед от системата камери, виждате другите участници в движението или препятствия, като по този начин свеждате до минимум риска при завиване или маневриране.

2
Автоматично активиране

MAN BirdView се включва автоматично. Изгледът на околността (отпред, отстрани и отзад) на монитора Ви се променя спрямо ситуацията. Системата отчита например текущата скорост, активирането на мигача или избора на предавка.

3
Допълнително записващо устройство

С опционално предлаганото записващо устройство е възможно да запазите изображенията от Вашата камера MAN BirdView за последващ анализ на повредата.

Изглед на околността, съобразен със ситуацията

В зависимост от ситуацията на шофиране изображението на монитора се актуализира автоматично.

/
Промяна на изгледа при заден ход

Камера за заден ход

При включване на задна предавка, изображението на дисплея се разделя. В горния край се показва огледално изображение на 2D камерата за заден ход, а в долната част може да се види обстановката около превозното средство.

/
Промяна на изгледа при маневриране.

Скорост под 15 km/h

При скорости под 15 km/h се показва по-подробен изглед. Това улеснява прецизното маневриране.

/
Промяна на изгледа на околността при скорости между 15 и 40 km/h.

Скорост над 15 km/h

При скорости от 15 km/h до 40 km/h се постига най-обхватен изглед. За това изгледът е с по-малко на брой детайли. Ако товарното превозно средство се движи със скорост, по-голяма от 40 km/h, мониторът се изключва автоматично.

/
Промяна на изгледа при завой наляво.

Завиване наляво

При завой наляво и при включване на пътепоказателя, изгледът на превозното средство се премества в горния десен ъгъл, така че да има ясен изглед от лявата страна и околността отзад. Дори при движение с повече от 40 km/h индикацията в кокпита се активира автоматично, когато се включи пътепоказател, и се изключва отново след извършване на завоя.

/
Промяна на изгледа при завой надясно.

Завой надясно

При завой надясно, при включване на пътепоказателя, изгледът на превозното средство се премества в горния ляв ъгъл, така че да има ясен изглед от дясната страна и околността отзад. Дори при движение с повече от 40 km/h индикацията в кокпита се активира автоматично, когато се включи пътепоказател, и се изключва отново след извършване на завоя.

/
Промяна на изгледа при заден ход

Камера за заден ход

При включване на задна предавка, изображението на дисплея се разделя. В горния край се показва огледално изображение на 2D камерата за заден ход, а в долната част може да се види обстановката около превозното средство.

/
Промяна на изгледа при маневриране.

Скорост под 15 km/h

При скорости под 15 km/h се показва по-подробен изглед. Това улеснява прецизното маневриране.

/
Промяна на изгледа на околността при скорости между 15 и 40 km/h.

Скорост над 15 km/h

При скорости от 15 km/h до 40 km/h се постига най-обхватен изглед. За това изгледът е с по-малко на брой детайли. Ако товарното превозно средство се движи със скорост, по-голяма от 40 km/h, мониторът се изключва автоматично.

/
Промяна на изгледа при завой наляво.

Завиване наляво

При завой наляво и при включване на пътепоказателя, изгледът на превозното средство се премества в горния десен ъгъл, така че да има ясен изглед от лявата страна и околността отзад. Дори при движение с повече от 40 km/h индикацията в кокпита се активира автоматично, когато се включи пътепоказател, и се изключва отново след извършване на завоя.

/
Промяна на изгледа при завой надясно.

Завой надясно

При завой надясно, при включване на пътепоказателя, изгледът на превозното средство се премества в горния ляв ъгъл, така че да има ясен изглед от дясната страна и околността отзад. Дори при движение с повече от 40 km/h индикацията в кокпита се активира автоматично, когато се включи пътепоказател, и се изключва отново след извършване на завоя.

В зависимост от ситуацията на шофиране системата от камери с обхват 360° превключва автоматично изгледа.

Възползвайте се от повишената безопасност с нашите иновативни системи за камери

За нови превозни средства и за Вашите съществуващи превозни средства: По желание ние оборудваме Вашето превозно средство с индивидуални системи от камери. Ние ще Ви консултираме необвързващо и с удоволствие ще направим оферта за Вашето превозно средство.

Дооборудвайте с оригинални аксесоари на MAN сега
Свържете се с нас и добавете допълнително оборудване към новото си превозно средство

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: