MAN България

Предупреждение за дистанция MAN

Предупреждение за дистанция MAN

Накратко

  • Предупреждава при твърде близко приближаване
    Може да избегне инциденти чрез по-добро спазване на безопасното разстояние.
  • Облекчение на водача
    Подпомага водача дори при лошо време и условия на видимост и при сложни пътни условия.

Правилно разстояние за повече безопасност

Предупреждението за дистанция помага да се поддържа необходимото безопасно разстояние от трафика отпред, дори когато има висока гъстота на превозни средства. След звуково или визуално предупреждение водачът може да увеличи разстоянието, за да има повече време за реакция при непредвидени ситуации.

1
Комбинация от радар и камера

Предупреждението за дистанция комбинира данните от радарния сензор в решетката и една камера в предното стъкло. То постоянно следи трафика пред товарното превозно средство и записва данни като напр. скорости, посоки на движение и видове обекти. Благодарение на това сливане на сензори системата може предупреждава водача за опасни ситуации навременно и с висока степен на безопасност, ако не е достигнато определено безопасно разстояние.

2
Визуално предупреждение

Цветна лента за разстоянието светва на дисплея на комбинирания инструмент, ако безопасното разстояние кратковременно е по-късо.

3
Визуален и звуков сигнал

Ако разстоянието до трафика отпред е очевидно твърде малко, за постоянно, на дисплея също се появяват предупредителен символ и предупредително съобщение и прозвучава сигнал.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: