MAN България

MAN система за асистенция при аварийно спиране (EBA Plus)

Анимация за система за асистенция при аварийно спиране MAN (EBA Plus)

Накратко

  • Намеса в случай на опасност
    Предупреждава водача за възможен сблъсък и инициира аварийно спиране при сериозна ситуация.
  • Изглед на уязвимите лица
    Помага за избягване на инциденти с уязвими участници в движението, пресичащи зоната за шофиране.
  • Активира аварийните светлини
    В случай на аварийно спиране предупреждава трафика зад товарното превозно средство чрез сигнал за аварийно спиране.

Повече безопасност за уязвимите лица

При аварийна ситуация, автоматична спирачна намеса до пълно спиране – това успява значително да намали риска от сблъсък с други превозни средства. Но какво се случва, ако пешеходци или велосипедисти изведнъж навлязат в зоната за шофиране? Допълнително разработеният асистент за аварийно спиране EBA (Emergency Brake Assist) Plus сега предупреждава и реагира при силно застрашени, уязвими участници в движението.

1
Радарен сензор и камера във взаимодействие

Системата за асистенция при аварийно спиране EBA комбинира данните от радарния сензор в предната част на превозното средство и на камерата в предното стъкло. Чрез тази сензорна комбинация системата може да разпознае още по-бързо и с голяма сигурност опасните ситуации, и в случай на проблем да задейства своевременно аварийното спиране. Камерата и радарният сензор постоянно контролират зоната на движение пред автомобила: Разстоянията, позициите и скоростите се записват както от движещи се отпред превозни средства, така и от обекти, пресичащи зоната за шофиране.

2
Оптично и звуково предупреждение

Ако съществува риск от сблъсък, водачът първоначално бива предупреден при скорост до 10 km/h от визуален и звуков сигнал.

3
Задействане на аварийното спиране

Ако няма реакция, асистентът за аварийно спиране EBA Plus автоматично задейства аварийно спиране. По този начин могат да бъдат избегнати сблъсъци отзад и сблъсъци с уязвими участници в движението. По време на аварийното спиране в допълнение към спирачните светлини се включва и аварийното мигане (ESS). Така уредбата аварийни мигачи сигнализира на околните превозни средства за настъпилото аварийно събитие и по този начин намалява риска от сблъсък отзад.

Искате повече информация? Тук!

Имате въпроси?

Искате консултация? За предпочитане лично: